Русская классическая литература сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры

На 23, 24 и 25 май 2013 г. в големия салон на блок 17 се състоя научната конференция “Русская литературная классика сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры”.

Тя бе част от опит на колеги русисти да противостоят на маргинализацията на литературоведската русистика в България днес. Предложихме за обсъждане проблематика, която да осмисли междинното, а и маргинално, положение на тази русистика между Русия и Запада. Положение на стесненост, притиснатост между волята за създаване на политически лоялни прослойки от експерти зад граница и политиката (политическите дневни редове), поддържаща тенденцията българската хуманитаристика да се занимава почти изключително с българистика.

Тя бе опит (недоексплициран) да се приложи теорията на Пиер Бурдийо за полето на културно (и, в частност, литературно и, донякъде, литературоведско) производство към конкретен обект, с надеждата да се предизвика литературоведска и в частност русистична авторефлексия в Русия и у нас; авторефлексия, сговорима с посочената теория. Подготвяйки конференцията, се домогнахме до интуицията за трипосочен хетерономен натиск върху производството на, конкретно, литература: от страна на полето на властта, от страна на (полето на) пазара, от страна на конкурентен художествен дискурс (доминиращ в даден исторически период/ момент/ среда и може би устремен към положението на хегемонен). В случая с руската класическа литература тези, условно, субекти на хетеромията могат (или можаха) да бъдат конкретизирани като либерализация, месианизъм, аудио-визуализация. Тя бе нерешителна стъпка към модернизиране – поне според представите на организаторите – на тясна ивица от българската литературоведска нива. Подготвена бе широка теоретична концепция, разпространена епистоларно (адресати биваха конкретни колеги); след това бе подготвен нейн сбит вариант, публикуван като обява на няколко сайта, функциониращи с цел да приютяват такива обяви; така провокираните предложения за доклади бяха приемани неавтоматично, някои бяха отхвърлени, с авторите на други се води преписка за сближаване на разбиранията. Този подход доведе до напрежение в средата на българските русисти, както и в отношенията с колеги от постсъветската чужбина, за което обаче авторът на тези редове (Йордан Люцканов) не съжалява.

Пристигнаха двадесет и четирима колеги от чужбина (огромното мнозинство от Русия), което, от количествено гледище, е колосален успех на фона на последните 25 години в и в българската русистика, и в Института за литература.

Конференцията бе организирана без нито лев българска или чуждестранна държавна или от неправителствени организации помощ; при все обръщанията към ЦУ на БАН и седем-осем фондации. Реакцията на тези потенциални донори бе показателна за това, как проектът за независима българска русистика пропада между нео-имперските, национално-самоконсервационните и либерализаторските политики.

Организаторите благодарят на участниците за смелостта и професионализма. Те дойдоха на свой риск и за своя сметка и поддържаха живо научно обсъждане през всичките дни на конференцията.

Организаторите благодарят на Малинка Велинова, преподавател в катедрата по романистика в Софийския университет, за безвъзмездния и всеотдаен труд: за предпечатната и печатна подготовка на програмите, раздадени на участниците и на поне част от гостите, за регистрацията на участниците, за обслужването на кафе-паузите през дните на конференцията.

Организаторите благодарят на Людмила Савова, преподавател в катедрата по практическо богословие в Софийския университет, за представянето пред участниците в конференцията на нови български книги, посветени на руската емиграция в България. Организаторите благодарят на Вадим Горшков от Екатеринбург, доброволно фотоархивирал конференцията.

Организаторите благодарят на фирмата, подпомогнала конференцията чрез дарение към Института за литература.

Очаквайте отзиви за конференцията.

Институт литературы

Болгарская академия наук

Международная конференция

София, 23 – 25 мая 2013

Русская классическая литература сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры

Программа

Место проведения: бульв. «Шипченски проход» № 52,

блок 17, этаж 1, большой зал

Организационный комитет:

Йордан Люцканов

Христо Манолакев

Радостин Русев

23 мая, четверг

8.45 – 9.20 Регистрация

9.20 – 9.25 Приветственные слова директора Института литературы БАН Елки Трайковой

9.25 – 9.30 Вступительные слова организаторов

Канонизация, деканонизация, реканонизация писате-льства и литературы в современной России (ведущий заседанием – Йордан Люцканов):

9.30 – 9.45 Михаил Тимофеев (Иваново), «Метаморфозы: классическая русская литература и ее создатели в современной России»

9.45 – 10.00 Радостин Русев (София), «Доля или недоля: писатель и литература в тоталитарную и дигитальную эпохи»

10.00 – 10.15 Татьяна Мегрелишвили (Тбилиси), «Русский литературный канон в зеркале современности»

10.15 – 10.45 Дискуссия

10.45 – 11.15 Кофе-пауза

Канонизация, деканонизация, реканонизация писательства и литературы в современной России (продолжение) (ведущий заседанием – Йордан Люцканов):

11.15 – 11.20 Марина Уртминцева (Нижний Новгород), «Русская литература классического периода: перспективы онтологии» (тезисы)

11.20 – 11.35 Татьяна Маркова (Челябинск), «Жанровый эксперимент или игра в поддавки: о выборе писательской стратегии»

11.35 – 11.50 Томаш Гланц (Берлин), «Как сделан канон современной русской культуры»

11.50 – 12.10 Дискуссия

12.10 – 14.00 Обеденный перерыв

Как современная литература пользуется классической литературой (ведущий заседанием – Томаш Гланц):

14.00 – 14.15 Людмила Луцевич (Варшава), «Литературный исповедальный канон и его модификации»

14.15 – 14.30 Татьяна Рыбальченко (Томск), «Жизнь канона в разных формах апелляции к русской классике современных писателей (стилизация, метатексты, деконструкция классических текстов, римейк и пр.)»

14.30 – 14.45 Ольга Багдасарян (Екатеринбург), «Вторичные тексты в драматургии второй половины ХХ века: к вопросу о повторениях в литературе»

14.45 – 15.15 Дискуссия

15.15 – 15.45 Кофе-пауза

Как современная литература пользуется классической литературой (продолжение) (ведущий заседанием – Томаш Гланц):

15.45 – 16.00 Дечка Чавдарова (Шумен), «Кладбищенская тема: между семиотикой культуры и массовой литературой (“Кладбищенские истории” Бориса Акунина)»

16.00 – 16.15 Ренета Божанкова (София), «Что случилось с Анной К. после постмодернизма»

16.15 – 16.30 Нина Барковская (Екатеринбург), «Поэт и гражданин: игра с каноном в современной русской поэзии»

16.30 – 17.00 Дискуссия

17.00 – 17.15 Пауза

С тех берегов: русская классическая литература между рынком и государством в 1930-е годы, преимущественно в эмиграции (ведущий заседанием – Дечка Чавдарова):

17.15 – 17.30 Йордан Люцканов (София), «Гений и толпа народов. (День русской культуры в русских эмигрантских газетах в Болгарии в 1929-1933 гг.)»

17.30 – 17.35 Радослава Илчева (София), «Богоносные лапти: К вопросу о реакции казачьей емиграции на русский мессианизм» (тезисы)

17.35 – 17.50 Галина Петкова (София), «“Дать руководящую нить…”: русская (классическая) литература в концептуализациях П. М. Бицилли»

17.50 – 18.10 Дискуссия

18.10 – 18.30 Пауза

18.30 – 19.15 Презентация новых болгарских книг о русской эмиграции и о русской классике

24 мая, пятница

Мессианизм и классическая литература (ведущий заседнием – Мария Литовская):

9.00 – 9.05 Николай Нейчев (Пловдив), «Мессианистическая модель в русской литературной классике» (тезисы)

9.05 – 9.20 Никита Быстров (Екатеринбург), «Вячеслав Иванов и русский мессианизм»

9.20 – 9.35 Лариса Кислова (Тюмень), «Жизнь в искусстве: мессианский подвиг или несчастный случай (Н. А. Некрасов “Размышления у парадного подъезда”, Е. Евтушенко “Размышления у черного хода”, А. Вознесенский “Монолог Мерлин Монро”, Э. Радзинский “Конец одного стихотворения”)»

9.35 – 9.55 Дискуссия

9.55 – 10.25 Кофе-пауза

Мессианизм и классическая литература (продолжение) (ведущий заседанием – Мария Литовская):

10.25 – 10.40 Сергей Панов (Москва) и Сергей Ивашкин (Москва), «Русская литературная культура: иудейская просопопея, романтический шаманизм и республиканский тотем»

10.40 – 10.55 Александр Медведев (Тюмень), «Русский мессианизм в религиозно-философской рефлексии Серебряного века и русской эмиграции»

10.55 – 11.15 Дискуссия

11.15 – 11.30 Пауза

24 мая – День славянской письменности

11.30 – 11.45 Томаш Гланц (Берлин), «Славянская метанойя»

11.45 – 12.00 Дискуссия

12.00 – 13.00 Обеденный перерыв

13.00 Отъезд автобуса в Рильский монастырь (экскурсия)

25 мая, суббота

В состоянии ли современное литературоведение рассмотреть и осмыслить собственные предпосылки в подходе к классической литературе? (ведущий заседанием – Захар Давыдов):

9.00 – 9.15 Христо Манолакев (София/Тырново), «Многоликий канон: история русской классической литературы после перестройки»

9.15 – 9.30 Мария Литовская (Екатеринбург), «Адаптация массовой литературы “высоким” литературоведением как проблема современного российского образования»

9.30 – 9.45 Дмитрий Долгушин (Новосибирск), «Религиозная интерпретация русской классической литературы: между доктринологией и персонологией»

9.45 – 10.00 Дагне Бержайте (Вильнюс), «Русский литературный канон сквозь математическую призму»

10.00 – 10.40 Дискуссия

10.40 – 11.10 Кофе-пауза

Русская классическая литература в интертексте совре-менной зарубежной литературы (ведущий заседанием – Захар Давыдов):

11.10 – 11.25 Иринэ Модебадзе (Тбилиси), «Русская классическая литература в интертексте современной грузинской прозы»

11.25 – 11.40 Мая Горчева (София/Кырджали), «У Одесской лестницы: новейшая болгарская проза по ступеням русской классики»

11.40 – 12.00 Дискуссия

12.00 – 14.00 Обеденный перерыв

Как кино пользуется классической литературой? (ведущий заседанием – Дмитрий Долгушин):

14.00 – 14.15 Александър Панов (София), «Казус “Бесприданница” vs. “Жестокий романс” тридцать лет спустя»

14.15 – 14.30 Лилия Немченко (Екатеринбург), «Экранизация как поле интерпретации»

14.30 – 14.45 Ольга Черкезова (Екатеринбург), «Проблемы интепретации русской классики (Тургеневские “Отцы и дети” в киноверсии А. Смирновой)»

14.45 – 15.00 Лидия Кузнецова (Санкт-Петербург), «Актуализация житийной “классики” в современном российском кино?»

15.00 – 15.40 Дискуссия

15.40 – 16.10 Кофе-пауза

Сфокусирован ли современный медиацентризм, подобно традиционному литературоцентризму, на персоне автора? (продолжение) (ведущий заседанием – Радостин Русев):

16.10 – 16.25 Ольга Крюкова (Москва), «Погружение в Достоевского: рецепция биографического мифа о писателе в российском кинематографе ХХІ в.»

16.25 – 16.40 Анна Меньщикова (Екатеринбург), «Кинематографическая проекция Ахматовского текста (Фильм Д. Тимашпольского “Луна в зените”)»

16.40 – 17.00 Дискуссия

17.00 – 17.15 Пауза

Как кино пользуется классической литературой? (окончание) (ведущий заседанием – Радостин Русев):

17.15 – 17.30 Захар Давыдов (Торонто), «Влияние массового сознания на результат работы художника (на примере нескольких телеэкранизаций русской классической литературы)»

17.30 – 17.45 Татьяна Круглова (Екатеринбург), «Экранизация русской классики в формате телесериалов: репрезентация общего национального наследия и социальное конструирование будущего (на примере работ В. Бортко: “Собачье сердце”, “Мастер и Маргарита”, “Идиот”)»

17.45 – 18.05 Дискуссия

18.05 – 18.15 Пауза

18.15 – 18.30 Обобщающая дискуссия и закрытие конференции

20.00 Фуршет (Ресторан гостиницы «Дом на учения»)

При поддержке Димитър Люцканов ЕООД