Откриване на Център по български език, литература и култура в Института по филологии към Киевския национален университет „Тарас Шевченко

На 26 май в Института по филологии към КНУ „Тарас Шевченко” на високо академическо и дипломатическо ниво се откри Център по български език, литература и култура. Гости на тържеството бяха Вицепрезидентът на Р България г-жа Маргарита Попова, проректорът по международната дейност проф.Петро Бех, Н.Пр.г-н Красимир Минчев - Посланик на Р.България в Украйна, Директорът на Института по филологии проф. Григорий Семенюк, г-н Антон Кисе, депутат в Парламента на Украйна и Президент на Асоциацията на българите в Украйна,завеждащ катедрата по славянски филологии проф.Олга Паламарчук, преподаватели и студенти-българисти, учени,представители на различни академични и обществени институции.

[widgetkit id=22]

От името на Ректора на КНУ „Тарас Шевченко” приветствие поднесе проф. Петро Бех. Проректорът увери, че ръководството на КНУ по всякакъв начин ще подпомага работата на новооткрития Център по българистика и ще съдейства в обмена на студенти и преподаватели в областта на образованието и науката между Украйна и България. Проф.Бех изрази благодарността на КНУ към Посолството на Р.България в Украйна за създаването на авторитетно средище на българската наука, култура и духовност в Киевския университет.

Вицепрезидентът на Р.България г-жа Маргарита Попова изрази своята голяма радост и задоволство от откриването на Център по български език, литература и култура към КНУ и подчерта стратегическата роля на българистиката за развитието на славистиката в съвременния свят. Г-жа Попова акцентира върху понятията „език, литература и култура”, залегнали в наименованието на Центъра.”Тези понятия не могат да съществуват едно без друго. В своето единство те са основополагащ елемент в духовното и материално съграждане на всяка една народност и държава”. След прерязването на червената лента и официалното откриване на Центъра г-жа Маргарита Попова подари на Центъра знака на „Мадарския конник”, културен и исторически символ на основополагането на българската държава и книгата „Българските манастири”.

За усилията и трудностите в работата по създаването на Центъра говори Н.Пр. Посланик г-н Кр.Минчев. В своето слово той обърна внимание на акта на дарителството и спомоществователството и подчерта специално ролята на г-н Антон Кисе в материализирането на българската идея на Киевска земя. Г-н Минчев благодари на преподавателите и студентите българисти за интереса и любовта им към българското и за успехите им в преподаването и овладяването на българския език и култура.

Директорът на Института по филологии проф. Григорий Семенюк припомни , че 150 години в КНУ се изучават под една или друга форма български език и литература и подчерта, че тази година в катедрата по славянски филологии предстои тържественото честване на 40 години от създаването на специалността „Български език и литература”. От името на преподавателите българисти доц.Олена Чмир припомни ключови моменти от историята на българистиката в КНУ като изтъкна, че съвсем закономерно в навечерието на 40-годишния юбилей на специалността се появява и Центърът по българистика.Неговото съграждане е не само признание за успехите на българистиката в университета , но и отговорност и творчески стимул в бъдещата работа.

Лекторът по български език, литература и култура в КНУ доц. Мариета Иванова- Гиргинова акцентира върху ролята на БАН и на Института за литература към БАН в администрирането на новооткрития Център. „Създаването на Центъра по българистика открива пътя за сътрудничество на КНУ и специално на катедрата по славистика с един нов партньор като БАН и Института за литература”. Доц.Гиргинова предаде специалните поздрави за откриването на Центъра от Директора на Института за литература, доц. Елка Трайкова и подчерта увереността на ръководството на ИЛ, че сътрудничеството между двете институции тепърва ще дава своите плодове и ще превърне Центъра по българистика не само в авторитетно образователно място, но и в притегателен Център на активен международен академичен и културен живот.Доц.Гиргинова обяви и първото голямо дарение за Центъра по българистика от научни сборници, монографични изследвания, авторски книги и литературна периодика на издателски център „Боян Пенев” към Института за литература. За радостта, надеждите и очакванията от откриването на Центъра по българистика разказаха пред високите гости магистрите Костя Курлуков и Настя Соловицка.

С кратка музикално-художествена програма студентите-българисти бакалаври и магистри поздравиха българските и чуждестранни гости и показаха своите успехи в овладяването на българския език, литература и култура. Тържеството завърши с разглеждане на уникалната изложба „Съкровище на словото”-дело на проф.Анисава Милтенова и на доц.Мария Йовчева, подпомогнати от учени-медиeвисти от Института за литература към БАН, която гостува в Института по филологии към КНУ във връзка с Деня на славянските първоучители - 24 май и 1150 - годишнината от Великоморавската мисия на Св.Св.Кирил и Методий. Изложбата е специален дар от БАН и ИЛ за празника на сляванските букви на новооткрития Център по българистика.

Идеята на учредителите на Центъра по българистика е той да се превърне в Дом на езика, литературата и културата български на киевска земя, да укрепи и разшири авторитета на българистиката в Украйна и да активизира образователния, научен и културен мениджмънт между двете страни.

Информация от пресцентъра към КНУ за откриването на Центъра по българистика:
http://instpres.univ.kiev.ua/node/391

28 май 2013