Руската литературна класика днес

На 23-25 май 2012 г. в Института за литература ще се проведе международната конференция “Руската литературна класика днес: изпитанията/предизвикателствата на месианизма и масовата култура”.

Работният език на конференцията ще бъде руският.

Таксата правоучастие за работещи в български институции е 50 лв.

Интересуващите се могат да се запознаят с научните съображения, мотивирали организирането на конференцията, тук (пространна концепция) и тук (кратка версия).

Важни дати:

  • 31 януари: приемане на предложения за участие с доклад (име и фамилия, месторабота, резюме/тезиси на руски език в обем от 200-300 думи)
  • 5 февруари: персонално (по електронната поща) известяване на заявилите желание да участват за приемане или отхвърляне на предложението им
  • 1 юни: приемане на окончателни текстове за публикуване

Очаква се участниците да представят на конференцията текстове, близки до окончателните. Препоръчителният обем и техническите изисквания ще бъдат уточнени допълнително, а участниците ще бъдат уведомени своевременно. Представените на конференцията текстове ще бъдат включени в тематичен брой на славистично списание. Процедурата по подбор на представените текстове се уточнява.

Моля, изпращайте предложенията си на следните електронни адреси:

yljuckanov@gmail.com и ruska_literatura@abv.bg