Участие на учени от Института за литература в международна научна конференция „Езици на паметта в литературния текст” в СУ „Св. Климент Охридски"

Учени от Института за литература взеха участие в международната научна конференция „Езици на паметта в литературния текст”, организирана от Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”. Конференцията се състоя на 26 и 27 април, литературоведските секции се проведоха в Нова конферентна зала и Зала 1 на Софийския университет. Миряна Янакиева взе участие с доклада „Музиката като език на паметта в литературата”, Елка Димитрова – с доклада «Текстовете на Цветан Марангозов като продължение на недописаните български авангарди”, а Димитринка Димитрова - с „Космогоничната митология в българската устна словесност”. Людмила Малинова запозна аудиторията с непубликуван досега корпус от писма на Елисавета Багряна в текса си «Път и памет в поезията на Багряна”, а Иван Христов в доклада си - „Кръгът „Стрелец”: памет и идентичност” проследи развитието на идеите на „новото Възраждане” във възгледите и статиите на творците от кръга „Стрелец” на страниците на изданията им „Изток” и „Стрелец”.