Музиката преди всичко... Останалото е литература

Вниманието на конференцията ще бъде насочено към различните аспекти на връзките на литературата с другите изкуства, към присъствието им в литературните творби.

Сред разглежданите проблеми ще са:

  • Общи идеи и търсения в произведения от различни изкуства
  • Опити за въвеждане на музикални структури в литературата
  • Представяне на други изкуства (живопис, музика, кино) в литературата; представяне на литературата в другите изкуства.

19 и 20 април 2013
Софийския университет, Огледална зала