„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Направление „Литература на Българското възраждане“
към Института за литература – БАН

„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Колегиум

посветен на 150-годишнината от смъртта на Георги Стойков Раковски

04 декември 2017 г.

Институт за литература, Голям салон

Програма

9.30 – 11.15
Водещ: Анна Алексиева

 • Паулина Стойчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – „Неповинний българин“ на Г. С. Раковски и агиографската традиция
 • Катя Станева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – От срама до пресрамването и възгордяването: инструментализиране на Миналото в творчеството на Георги Раковски
 • Андриана Спасова (Институт за литература – БАН) – Георги Раковски и античната древност: идеологически употреби
 • Надежда Александрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Вестникари с връзки: Георги Раковски и Иван Богоров
 • Кети Мирчева – Пренасянето на тленните останки на Г.С. Раковски от Букурещ в София през 1885 г. – към началото на създаването на националния пантеон
 • Дискусия
 • Кафе пауза – 11.15 – 11.30

11.30 – 13.15
Водещ: Николета Пътова

 • Николай Чернокожев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Образ невъзможен. Младостта на Раковски на Вера Мутафчиева – раждането на идеолога
 • Пламен Антов (Институт за литература – БАН) – Колонизации
 • Румяна Дамянова (Институт за литература – БАН) – От „тщастие, Болгар!“ до „Къде отиваме ний?“ – динамика и употреби
 • Недка Капралова (Институт за литература – БАН) – „Блъгар значи щастлив, то ест има под власт щастието“
 • Николай Желев (Институт за литература – БАН) – Прояви на илиризма в Анонимната зографска хроника и „История во кратце“
 • Дискусия
 • Обедна почивка – 13.15 – 15.00

15.00 – 16.45
Водещ: Румяна Дамянова

 • Десислава Лилова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Църковна и светска география във възрожденското въображение
 • Николай Аретов (Институт за литература – БАН) – Високо и масово. Възраждането в учебните програми по литература
 • Николета Пътова (Институт за литература – БАН) – 80-те години на XIX в. и Вазовият апел за национално представителни драматургия и театър
 • Димитър Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей) – Възраждане за изяждане: попкултурни превъплъщения на образа на епохата
 • Анна Алексиева (Институт за литература – БАН) – Потребление на идентичност: разказът за Ботев в музейните книги с впечатления
 • Заключителна дискусия