Премиера на сборника на Матвей Вълев "Радио и общество"

Излезе от печат сборникът на Матвей Вълев „Радио и общество“ със съставител Андрей Ташев и редактор Калина Захова. Изданието е подготвено по проекта „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Сборникът „Радио и общество“ включва текстовете на писателя и журналист Матвей Вълев (1902–1944), посветени на радиото. Публикувани в различни периодични издания и сборници между 1927 и 1943 г., те представят пъстрата картина на зараждането и първите години на радиоразпръскването в България. Авторът дискутира много от фундаменталните въпроси, свързани с радиото, които вълнуват тогавашното българско общество: каква е ролята на това ново техническо изобретение в живота на отделния човек и на цялата нация; какво е отношението му към другите медии; какви са спецификите на общуването между радиото и неговите слушатели. А като служител на Радио София и един от създателите на радиотеатъра в България Матвей Вълев дава интересна информация „от кухнята“ и излага наблюденията си и по някои по-конкретни теми: писането и поставянето на радиопиеса, на радиосказка, създаването на радиопрограмата и др. Повечето текстове в този сборник се издават за първи път след оригиналната им публикация.