Институтът за литература към БАН гостува на Националната Априловска гимназия – гр. Габрово

[widgetkit id=87]

По повод 183-годишнината на Националната Априловска гимназия, гр. Габрово, бе представен реализираният проект по Програма БГ08: „Културно наследство и съвременни изкуства“, на Института за литература към БАН, Националния литературен музей и Столична библиотека:

„Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти"

НАГ бе избрана неслучайно за домакин на изложбата. През годините, с убеждението, че мисията на училището е да се отстояват традициите, но и да се търсят нови форми за разширяване на хуманитарното познание, екипът на известната като „Априловската гимназия“ се стреми да превърне деня, в който се чества паметта на благодетеля Априлов в събитие, което не само отбелязва поредната годишнина, но развива нови идеи и привлича последователи.

Изложбата гостува в гимназията от 12 до 19.01.2018 г., като идеята на организаторите бе да се превърне в събитие за града не само с образователна, но и с културно-историческа цел.

Презентация на експозицията направи гл. ас. д-р Иван Христов, един от нейните автори и възпитаник на НАГ. Експозицията предлага излизане от рамките на традиционното преподаване и допълва знанията с любопитни факти и детайли от живота и творчеството на българските класици. Това даде възможност да се проведат часове извън класната стая сред запазените ръкописи, писма, илюстрации и богат снимков материал, които привлякоха вниманието на учениците към архивите на литературната класика и отвориха поле за дискусии и дебати.

„Срещата“ с непознатото в живота на авторите породи въпроси и желание у гимназистите да потърсят още информация и да се запознаят както със сайта на проекта, така и с предлаганата информация в сайта на Института за литература.

Изложбата бе посетена от граждани, от ученици от другите училища в града, от музейни специалисти.

Партньорството на гимназията и Института за литература към БАН показва, че сътрудничеството между училище и академична общност е не само възможно, но и необходимо, защото осъществява жива връзка между богатите научни архиви и училището, между изследователския труд и възможността учениците сами да се превърнат в изследователи. Това подпомага каузата на учителите, които се стремят да изведат преподаването от застиналата му лекционна форма и да го превърнат в едно модерно, творческо преподаване.

Владилена Катевска-Катинова, учител по български език и литература в НАГ