Представи и миражи: „Чуждото“ в „своята“ литература

Академичен Кръг
Академичен Кръг по Сравнително Литературознание
по Сравнително Литературознание
(АКСЛИТ / CALIC / ACCL)
http://calic.balkansbg.eu

Вниманието ще бъде насочено към представянето на етническия и религиозен друг в различните литератури. Ще се търси развитието на отношението към другия в най-широки хронологически и географски граници. От античните варвари до днешните мигранти и бежанци. Насочването към други изкуства също предлага изкушаващи възможности за наблюдения и сравнения.

Представи и миражи: Чуждото в своята литература


Академичният кръг по сравнително литературознание

Научна конференция

Представи и миражи:
„Чуждото“ в „своята“ литература

Програма

Софийски университет Зала 1
12 и 13 април 2018

12 април
9.00 - 10.30
Водещ Николай Аретов
Откриване

 • Дияна Николова, Екзотична еротика - европейското чуждо като другото свое
 • Амелия Личева, Другостта в романите на Дж. М. Кутси
 • Соня Александрова, Пресъздаването на образа – припознаване на своето
 • Мая Горчева, Стефанка Митева, Марсианците са вече тук: Срещите с извънземния разум според „Марсиански хроники“ на Рей Бредбъри
 • Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30
Водещ Румяна Станчева

 • Кристиян Янев, Вина и отговорност (полско-еврейските отношения в есетата на Хенрик Гринберг, Ян Блонски и Йежи Йедлицки)
 • Румяна Л. Станчева, „Своят“ и „чуждият“ Йон Лука Караджале
 • Надежда Александрова, Бойка Илиева – Матилде Серао – една "превъзходна жена" на български език
 • Теодора Цанкова, Географските местоположения в сонатите на Рамон Мария дел Валие-Инклан
 • Дискусия

Обедна почивка

13.30 - 15.00
Водещ Теодора Цанкова

 • Антоан Божинов, Образът на другия и българската фотография до 1990 г. Фрагментарни наблюдения
 • Рая Заимова. Латини и българи
 • Николай Аретов, Любен Каравелов и „чуждите“ жени: Казусът Жаба Крекетуша/ Екатерина Ценович
 • Андриана Спасова, Образът на „другия“ в сатиричната поезия на Петър Протич
 • Дискусия

16.00 – 17.00
Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание
Чаша вино

13 април
9.00 - 10.30
Водещ Рая Заимова

 • Николета Пътова, Чужденците и българският театър
 • Любка Липчева-Пранджева, Конструкти на въобразеното чуждо: славянство, славянщина
 • Христина Балабанова, Между своето и чуждото в поетическия свят на Пенчо Славейков и Теодор Траянов ("На Острова на блажените" и "Пантеон")
 • Петър Михайлов, Чуждата и Другата в разказите и повестите на Цонка Славкова Николова
 • Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30
Водещ Любка Липчева-Пранджева

 • Венцеслав Шолце, Между своето и чуждото: родоотстъпникът в националноисторическите дискурси
 • Нина Гагова, Аспирациите на цар Симеон към византийския престол: библейски модели и исторически аргументи
 • Деница Петрова, Образът на религиозно чуждите в кратките хроники от ХV-ХVІІ в.
 • Лиана Гълъбова, Художествени, етнически и конфесионални измерения на църковните изкуства между свойствеността и другостта

Обедна почивка

13.30 - 15.00
Водещ Водещ Рая Заимова

 • Роман Хаджикосев, Япония отдясно, отляво, трепетно отгоре и изумено отвътре
 • Маламир Спасов, „Великият Левантинец“ или за границите на безграничното
 • Йонка Найденова, Културологични параметри на превода (с оглед на българския превод на повестта „Жълтата роза” от Мор Йокаи)
 • Марина Владева, Чуждост, чуждеене и отчуждение в романа „Време разделно” на Антон Дончев

Бележка. Време за доклад 15 минути.