Международната научна конференция Relation & Representation

На 19 и 20 април 2018 г. се проведе международната научна конференция Relation & Representation, организирана от проф. Иван Младенов и д-р Александър Феодоров в рамките на проекта „Не/Съседни подходи в хуманитаристиката“ по програмата за подпомагане на младите учени в БАН. В конференцията взеха участие учени от България, Унгария, Италия, Словения и Канада. Преди откриването на научната сесия на 19 април научният секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ в БАН проф. Йоана Спасова поздрави участниците и им пожела успешна работа, както и бъдещи съвместни проекти.

Конференцията включваше научни сесии с доклади и дискусии на 19 и 20 април, както и провеждането на кръгла маса на тема „Не/Съседни подходи“, на която беше обсъдена необходимостта от изработването на нови изследователски подходи в областта на хуманитарните науки. Конференцията предложи изключително интересни презентации и задълбочени дискусии. За нейния успех говорят благодарствените писма от страна на чуждестранните гости и желанието им за продължаване и задълбочаване на съвместната работа.

Поздравителен адрес от проф. Йоана Спасова

On 19-20 April 2018 the international conference Relation & Representation took place at the Institute for Literature. The event was organized by Prof. Ivan Mladenov and Dr. Aleksandar Feodorov under the Program for Developing of Young Scientists at the Bulgarian Academy of Sciences. At the beginning of the conference Prof. Yoana Spasova congratulated all participants on behalf of the governing body of the Academy. The event offered many interesting presentations, elaborate discussions as well as the “Non/Cognate Approaches” round table, dedicated to new research approaches and methodologies in the humanities. Among the participants were Dr. Anna Boncompagni from University of Florence, Prof. Mihaly Szivos from the Hungarian Academy of Sciences, Asst. Prof. Gregory Phipps from University of Iceland, Assoc. Prof. Aleš Vaupotič from University of Nova Gorica, Asst. Prof. Reni Yankova from New Bulgarian University, Assoc. Prof. Vasil Penchev, Prof. Ivan Mladenov and Dr. Aleksandar Feodorov from the Bulgarian Academy of Sciences.

[widgetkit id=88]