МОН отличи шест учени от БАН със значими постижения с наградите „ПИТАГОР“

Традиционните награди „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за съществен принос в развитието на науката бяха връчени на български учени, научни колективи и организации на церемония в Националния археологически институт с музей на БАН. Наградите „Питагор“се присъждат за десети път. Целта им е да се стимулират учените към значими научни постижения и успешна реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания в нашата икономика.

Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката  бе връчена  от министър Красимир Вълчев на чл.-кор. Илия Рашков от Института по полимери към БАН и на проф. д-р Екатерина Титянова от СУ „Св. Кл. Охридски“- Медицински факултет.

Проф. Рашков работи в областта на полимерите и полимерните материали, има 8 патента, 44 авторски свидетелства и е бил ръководител и водещ учен в над 50 научни или научно-приложни проекта.

Голямата награда за млад учен получи д-р Даниела Донева от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. Тя е магистър по астрофизика и звездна астрономия и доктор по физика към Физическия факултет на СУ. Носител е и на Хумболтова стипендия за периода 2012 г.-2015 г.

Отличието за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки получиха проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия  на БАН  и проф. Славка Чолакова от СУ „Св. Кл. Охридски“ .

Проф. Стоянова е ръководител на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”. Научните й разработки са свързани с изследвания и търсене на нови икономически изгодни, безвредни и екологично съвместими презаредими батерии.

С наградата за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки бе награден проф. Иван Младенов от Института за литература на БАН. Той е един от световно признатите специалисти по семиотика и по наследството на Чарлс Пърс. Същата награда получи и проф. Тодор Танев от СУ „Св. Кл. Охридски“.

Наградата за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати бе връчена на проф. Павлинка Долашка  от Института  по органична химия с Център по фитохимия на БАН. Проф. Долашка и нейният колектив са доказали антивирусните свойства на нови гликопротеини, изолирани от морски и градински охлюви, срещу репликацията на Херпес симплекс вирус, тип 1, Епщайн-Бар вирус, Полиовирус тип 1, Коксаки вирус В1 и Респираторен синцитиален вирус.

Носителят на наградата „Питагор“ за значим принос на български учен, работещ в чужбина, е проф. Красимир Панайотов от Института по физика на твърдото тяло на БАН. Той е професор в Свободния Белгийски университет в Брюксел и член на Института по физика на твърдото тяло на БАН.

На церемонията бе връчена и наградата „Елзевиер“ за отлични постижения в глобалните научни изследвания за 2018 г., която се базира на научноизследователско проучване от приблизително над 100000 „изследователски теми“, в които научните изследвания в България имат значително и нарастващо глобално въздействие. Отличието получи проф. Вася Банкова от БАН и Институтът по органична химия с Център по фитохимия на БАН.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави номинираните и отличени учени. „Мотивираме повече млади учени и постдокторанти за научна работа. В рамките на Председателството обсъждаме активно бъдещето на науката в глобализиращия се и по-динамичен свят, в който живеем. Очакваме науката да даде отговор и решения на предизвикателствата, пред които сме изправени“, заяви министърът. Той посочи, че страната ни се стреми да увеличава непрекъснато инвестициите в системата на научните изследвания, за да бъде съхранен и развит научният потенциал, както и да бъде обвързана българската наука с важните обществени задачи.