Научна конференция Българската литература като световна. Световната литература като българска

1041.jpg

Научна конференция

Българската литература като световна. Световната литература като българска

Програма

Софийски университет, Конферентната зала
22-23 април 2020 г.

22 април
9.00 - 10.30
Водещ Николай Аретов
Откриване

Раймонд Детрез, Националната литература да присъства в световната или по-добре обратно?
Румяна Л. Станчева, Сравнително литературознание и световна литература
Корнелия Славова, Литературен транслингвизъм и световна литература: български ракурси
Ангел Игов, Образи на англоезични поети в „Пантеон“ на Теодор Траянов
Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30
Водещ Румяна Станчева
Витана Костадинова, „Чайлд Харолд” на Людмил Стоянов и световната литература
Миглена Николчина, „При тях останах, но не ме видяха“: езотеричната Дора Габе
Камелия Спасова, Отправна точка за филология на световната литература: Ерих Ауербах и Цветан Стоянов
Николай Аретов, Сръбската маска на Борьо Зевзека
Дискусия

Обедна почивка

13.30 - 15.00
Водещ Маламир Спасов
Клео Протохристова, Националната литература като световна в аспекта на синхрониите
Светла Черпокова, Между световете (преводът като лакмус за културата)
Любка Липчева-Пранджева, Преводът като памет – из сватбените албуми на българската литература
Дарин Тенев, Бележка върху една редакция на „Микел Анжело“ на Славейков
Дискусия

16.00 – 17.00
Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание
Чаша вино

23 април
Институт за литература, зала „Проф. Ал. Теодоров-Балан“ (Големия салон)

9.00 - 10.30
Водещ Бойка Илиева
Нина Гагова, Средновековната българска литература и Slavia Orthodoxa
Роберто Адинолфи, Преводната книжнина, ранното Българско Възраждане и световните културни традиции
Маргарита Станева, Идеологическият дискурс в българската белетристика след Освобождението – граници и посоки
Мария Пилева, Религиозно светоусещане в поезията и белетристиката на Иван Вазов
Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30
Водещ Теодора Цанкова
Никола Бенин, Историческите творби на Константин Петканов: търсене на българското във времена на историческо битие
Николета Пътова, Българската литература в критическите текстове на Г. Теохаров, В. Д. Стоянов и Р. Жинзифов
Венцеслав Шолце, Между света и котловината. Към реинтерпретацията на една полемика от литературната публичност на Народната република
Мая Горчева, Подражания по световни книги в българската проза през втората половина на ХХ век

Обедна почивка

13.30 - 15.00
Водещ Витана Костадинова
Бойка Илиева, Класици, нобелисти и... фаворити (Наблюдения върху рецепцията на италианската литература 1878-1918)
Радея Гешева, Тялото: наблюдения върху италианското женско писане на ХХ век
Франческа Земярска, Маргьорит Юрсенар: световна и чужда
Вадим Банев, 2001 през 1974 – Артър Кларк в превод на Български
Полина Пенкова, Българската пънк литература: „Пого“ на Райна Маркова
Заключителна дискусия

Кръгла маса по повод изданието Bulgarian Literature as World Literature

15.30 - 17.00
Водещ Милена Кирова

Дискутанти: Димитър Камбуров, Mihaela P. Harper, Диана Атанасова, Ани Бурова

Време за представяне на докладите/ презентациите – 15 минути.
След подбор и редактиране, текстовете ще бъдат публикувани в онлайн годишника на Академичния кръг - https://calic.balkansbg.eu/godishnik-na-akslit.html