Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити

  • Project Status
    Ended

Ръководители ст. н.с. д-р Христина Балабанова и проф. Ян Кошка.

Проектът е опит да търсене на идентичността в българската и словашката литературата на базата на националното своеобразие и през призмата на унифициращата европейска модерност. Актуализират се "европейските диалози" на недостатъчно и несистемно изследвани български (и словашки) образи на модерността (например символизъм, експресионизъм, диаболизъм, сюрреализъм), международните контакти на двете литератури методологически се еманципират от традиционните (канонични) литературноисторически синтези и компаративни модели. Изследванията са публикувани в сборник "Езиците на европейската модерност: български и словашки прочити" (2000).

Одисей пътува към дома: завръщане на славянските емигрантски писатели у дома след промените през 1989 г. Проектът обединява усилията на компаративистите от повечето славянски страни за проучване на едно от феноменалните и драматични явления в съвременната световна култура, наречено "славянски литератури в изгнание". Проведена е международна научна конференция и е публикуван сборник с изследвания "Изгнаничеството - драма и мотивация" (1996) на български, руски и английски езици.

Съвместен проект с Института за световна литература