Тържествено честване на 70-годишнината от основаването на Института за литература