Тържествено честване на 70-годишнината от основаването на Института за литература

Тържествено честване на 70-годишнината от основаването на Института за литература