Кръгла маса на тема: „Иван Теофилов – поет на града и на света“

ПРЕДСТОЯЩО

27 МАЙ 2021 г. -  Кръгла маса, посветена на 90-годишнината от рождението на Иван Теофилов: „Иван Теофилов - поет на града и на света“.
Организатор: гл. ас. д-р Г. Господинов.