Издания

Scripta & e-Scripta

„Scripta & e-Scripta“ е рецензирано (peer review) списание за интердисциплинарни средновековни изследвания, което се публикува от Института за литература към БАН от 2003 г.

Издателски център „Боян Пенев“

Издателският център „Боян Пенев“ е създаден по решение на Научния съвет на Института за литература през 2000 г. и е първият и единствен издателски център в системата на институтите в БАН.

Литературна мисъл

„Литературна мисъл“ е едно от най-авторитетните литературоведски издания и е единственото българско академично издание за литературна теория, история, критика и компаративистика.

Старобългарска литература

„Старобългарска литература“ е специализирано рецензирано издание, посветено на средновековната българска литература и култура и нейния византийски и европейски контекст.