Радостна новина


Главен асистент д-р Елена Борисова от Института за литература е сред младите учени, на които Българската академия на науките присъди наградата „Професор Марин Дринов“ за изминалата година. Общо девет са научните области, в които БАН присъжда двадесет и четири награди за млади и най-млади учени.

Отличията ще бъдат връчени на тържествено събрание на 23 май 2022 г.

Институтът за литература се представи с две много силни кандидатури за наградата „Професор Марин Дринов“ за 2021 г. – гл. ас. д-р Елена Борисова и гл. ас. д-р Андриана Спасова бяха достойни участнички в конкурса. Поздравления за упоритата и успешна научна работа на двете млади дами и за отличното им представяне в съревнованието!

Елена Борисова е третият млад изследовател от Института за литература, който е отличен с наградата от учредяването й през 1996 г. Носител на тази награда е и гл. ас. д-р Анна Алексиева. Доц. д-р Андрей Ташев е удостоен преди години с наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“.

Честита награда на Елена Борисова!

Линк към сайта на БАН, в който могат да бъдат прочетени новината за наградите и имената на спечелилите конкурса :

https://www.bas.bg/?p=39109