Учени от колегията на Института за литература участват днес в престижната Втора международна славистична конференция, посветена на паметта на св. св. Кирил и Методий.


Онлайн връзката обединява Киев, София, Харков и Шумен, като сред организаторите на форума са Министерството на просветата и науката на Украйна, Националната академия на науките на Украйна, Харковският национален педагогически университет “Г. С. Сковороди”, Институтът за литература и Институтът за български езика при Българската академия на науките и Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”.

Директорът на Института за литература доц. д-р Пенка Ватова и зам.-директорът доц. д-р Елка Димитрова привестваха организаторите и участниците в конференцията. Проф. д.н. Анисава Милтенова изнесе един от пленарните доклади на форума – на тема „Из историята на българо-украинските литературни връзки през ХVІ – ХVІІІ век“. С доклади във форума ще участват още доц. д-р Александра Антонова, доц. д-р Елка Димитрова, гл.ас. д-р Андриана Спасова и д-р Мария Пилева.
Програмата на Втората международна славистична конференция включва близо 160 доклада.