ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА: „ЧЕТИВОТО ЗА МИРЯНИ В ЮЖНОСЛАВЯНСКАТА ТРАДИЦИЯ: СОЦИОКУЛТУРНА ДИНАМИКА НА РЕПЕРТОАРА XIV – XVIII ВЕК“

ПРЕДСТОЯЩО

21 ноември 2021 - Откриване на изложба по проект „Четивото за миряни в южнославянската традиция: социокултурна динамика на репертоара XIV – XVIII век.“, финансиран от ФНИ. Ръководител на проекта: доц. д-р Нина Гагова.

Изложбата ще се помещава във фоайето на БАН на ул. „15 ноември“ № 1.