Конференция на тема: „Черно море като литературно и културно пространство (2)“

ONLINE

26-28 АПРИЛ 2021 г. –  Научното изследване „Черно море като литературно и културно пространство“ се организира от: Университет „Екс-Марсилия“, Франция; Университет „Илия Чавчавадзе“, Грузия; Национален институт за езици и култури на Изтока, Франция; Катедра Романистика на СУ „Св. Климент Охридски“, България и Институт за литература при БАН. 

Координатори на конференцията са проф. Алексис Нуселовичи (Университет „Екс-Марсилия“, Франция), проф. Мзаго Дохтуришвили (Университет „Иля Чавчавадзе“, Тбилиси, Грузия), проф. Мари Врина-Николов (Национален институт за езици и култури на Изтока, Париж, Франция) и доц. д-р Йордан Люцканов (Институт за литература - БАН). Събитието ще се проведе онлайн.