Конференция на тема: „Българският смях“

ПРЕДСТОЯЩО
ONLINE

Уважаеми колеги,

Институтът за литература при БАН,

Секция Нова и съвременна българска литература

има удоволствието да ви покани на научната конференция

Българският смях

15 юни 2021 г.

По случай 140-годишнината от рождението

на Димитър Подвързачов

И в памет на доц. д-р Вихрен Чернокожев, който тази година щеше да навърши 70 години

Годишнината на Димитър Подвързачов е повод за тази конференция, която е замислена като тематична. Тя цели отново да се очертае личността и приносът на Димитър Подвързачов за българската смехова култура. Този, когото цяло поколение творци са наричали „Бащата“, остави в литературата ни едни от най-ценните и стойностни творби.

Конференцията има амбицията да отрази българската смехова култура чрез творчеството и на класически автори, и на тези, които дълги години пребиваваха по една или друга причина в маргиналното пространство – тези, които Вихрен Чернокожев сполучливо наричаше „забравените пилигрими“. Темите, свързани с хумора в периодичния печат, все още чакат своето литературно, психологическо и философско осветляване.

Високите класически образци на Христо Ботев, Алеко Константинов, Христо Смирненски, както и традиците, създадени от Светослав Минков, Йордан Радичков, Радой Ралин, и постиженията на хумора и сатирата в съвременността – в творчеството на Константин Павлов, Людмил Станев, Михаил Вешим и др., винаги ще са актуални и провокативни. Художествените, социалните и психологическите аспекти на въпроса за българина и смеха чака все още своите тълкуватели. Как се смее българинът, какво го разсмива, страхува ли се от смеха, смее ли се от сърце, какъв е диапазонът на смеховите жанрове – все въпроси, които винаги ще бъдат актуални и дискусионни.

На този етап предлагаме конференцията да се проведе дистанционно чрез онлайн платформата Zoom.

Времетраене на докладите – 15 минути.

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 1 юни на следните имейл адреси:

Росица Чернокожева: r_chernokozheva@abv.bg

Боряна Владимирова: boriana_vlad@abv.bg