ДВЕ АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИ С ТЕМИ: „ГЛЕДНИ ТОЧКИ КЪМ ЖИВОТНИТЕ В ЛИТЕРАТУРАТА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО“ И „ЗА НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИДЕИТЕ НА ЧАРЛС С. ПЪРС В ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО“

1 ЮЛИ 2021 г. Академични лекции във връзка с присъждането на академични длъжности ще изнесат д-р Калина Захова – „Гледни точки към животните в литературата и литературознанието“, и д-р Андрей Ташев – „За някои възможни приложения на идеите на Чарлс С. Пърс в литературознанието“.

Лекциите ще се проведат в Големия салон на Института за литература – БАН (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17) от 15 часа.