Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе

1-1029_logo.jpg

Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе

 

Институт за литература – БАН
Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Френски институт в София

 

Кръгла маса
Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе
Софийски университет, Конферентна зала

 

Предварителна програма
2 ноември 2019
Софийски университет, Конферента зала

Откриване
Елка Трайкова (директор на Института за литература)

9.00 – 11.00
Водещ Румяна Л. Станчева

 • Мари Врина-Николов (Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales, Париж), Многоезичието като "non-lieu de mémoire" в българското литературно пространство (XIX-XX в.)
 • Раймонд Детрез (Гентски университет), Билингвизъм и функционирането му в диглосийно общество (Белгия и България)
 • Надя Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Ролята на гръцкия език в областта на стопанския живот на Балканите през ХІХ в.
 • Ана Лулева (Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН), Традиции, традиционализация и културна полиглосия в съвременното българско общество
 • Дискусия
 • Кафе пауза

11.30 – 13.00
Водещ Рая Заимова

 • Alain Vuillemin, (Université « Paris-Est », France), Bilinguisme et repli sur soi : les choix de Lubomir Guentchev
 • Herkül Millas, (Athen), Bilingualism and ethnic identity
 • Bruno Kartheuser (Busselle), Deux rames, deux langues. Écrire en Belgique germanophone
 • Евелина Ламбрева Йекер (Цюрих), Да пишеш на два езика между две култури
 • Дискусия
 • Обедна почивка

14.00 – 15.30
Водещ Николай Аретов

 • Пенка Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Билингвизмът латински-италиански в канцеларската практика на старите италиански държави (XV–XVIII век)
 • Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Френският език като медия за писатели от Югоизточна Европа в годините между двете световни войни. Панаит Истрати и Петър Увалиев (Roumiana l. Stantchéva, Le français en tant que média pour les écrivains de l'Europe du Sud-Est dans l'entre-deux-guerres. Panait Istrati et Petar Ouvaliev)
 • Рени Йотова (Софийски университет) Reni Yotova, Le bilinguisme dans les littératures d'expression française en Europe centrale et orientale: l'expérience de l'exil
 • Маргарита Серафимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Margarita Serafimova, L’espace littéraire transnational : entre les stratégies d’écriture et les discussions théoriques
 • Дискусия
 • Почивка

16.00 – 17.30
Водещ Раймонд Детрез

 • Рая Заимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Католически образователни институции в Османската империя през XIX в.
 • Николай Аретов (Институт за литература – БАН), На какви езици говорят и пишат просветителите. Няколко частни случая
 • Надежда Александрова (Софийски университет), Билингвизмът и българските авторки от 19 век
 • Николета Пътова (Институт за литература – БАН), Езиците на театъра - през словото и отвъд него
 • Olena Berezovska Picciocchi (L’université Corse Pascal Paoli), Vivre sa langue, vivre ses langues
 • Заключителна дискусия

Време за презентация – 15 минути.

Работните езици - български, френски и английски. Българските доклади са придружени с резюмета (презентации) на френски или английски.