Детското любопитство към екзистенцията: раждане, живот, смърт