ХХIIІ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОЛЕГИУМ по старобългарска литература и култура

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

ХХIIІ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОЛЕГИУМ по старобългарска литература и култура
в памет на акад. Петър Динеков

ПРОГРАМА

Заседанията ще се проведат в Големия салон на Института за литература,
бул. Шипченски проход, 52, бл. 17

София, 8 – 9 ноември 2018 г.

8 НОЕМВРИ (четвъртък)
10.00 – 13.00 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
Председател: проф. Анисава Милтенова
10.00 ч. Откриване на Колегиума

 • 10.10–10.30 Дейвид Бирнбаум, Андрей Бояджиев. The Repertorium and Zograf Iniciatives.
 • 10.30–10.50 Светлана Куюмджиева, Нотираният репертоар в ранните осмогласници – нерешени проблеми.
 • 10.50–11.10 Станка Петрова. Една литийна молитва – свидетелство за принадлежност на печатен псалтир ПНБ 141.
 • 11.10–11.30 Дискусия
 • 11.30 – 11.50 Пауза
 • 11.50–12.10 Искра Христова-Шомова. Три дамаскина от Ловеч.
 • 12.10–12.30 Екатерина Дикова. Лудо vs. ludo: към етимологията на корена луд-.
 • 12.30–12.50 Татяна Илиева. Земеделска образност, символика и метафорика в литературата на Slavia orthodoxa.
 • 12.50 – 13.00 Дискусия
 • 13.00–14.30 Обедна пауза

14.30 – 17.40 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
Председател: проф. Елисавета Мусакова

 • 14.30–14.50 Ана Стойкова. Славянските преводи на Житие на Теодор Стратилат от Авгар (BHG 1750).
 • 14.50–15.10 Нина Гагова. Разказът за пренасяне мощите на св. Никола от Мира в Бари.
 • 15.10–15.30 Радослава Станкова. Проложни жития за свети Никола Чудотворец в южнославянската книжнина през Средновековието.
 • 15.30–15.50 Дискусия
 • 15.50 – 16.20 Пауза
 • 16.20–16.40 Лили Щамлер. Няколко откъса от Житието на Андрей Юродиви в гръцки и среднобългарски ръкописи.  
 • 16.40–17.00 Илиана Чекова. Славянски светци в кирилски ръкописи в Хърватия.
 • 17.00 Представяне на сборника "Академик Петър Динеков и хуманитарната наука - идеи,позиции, концепции", посветен на 100 години от рождението на големия учен.

9 НОЕМВРИ (петък)
10.00 – 13.00 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
Председател: доц. Ана Стойкова

 • 10.00–10.20 Анисава Милтенова. Неизвестен флорилегий в български препис от ХІV век, съдържащ извадки от Стария завет.
 • 10.20 –10.40 Стиляна Баталова. Някои коментари на св. Василий Велики върху книга на пророк Исая: славяно-гръцки паралели по катенни версии (по материал върху Ис. 1).
 • 10.40 –11.00 Иван Илиев. Една антиюдейска следа в образа на Антихриста?
 • 11.00–11.20 Дискусия
 • 11.20 – 11.50 Пауза
 • 11.50 –12.10 Иванка Гергова. Една хипотеза за датата на празнуване паметта на св. Климент Охридски".
 • 12.10 –12.30 Лора Тасева. Към идентификацията на две селищни имена от Бачковския типик.
 • 12.30–12.50 Стефка Венкова. Николай Николаев (1852-1938) и неговият принос за въвеждането на многогласната църковна музика у нас. 
 • 12.50 – 13.00 Дискусия
 • 13.00–14.30 Обедна пауза

14.30 – 17.20 ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
Председател: доц. Нина Гагова

 • 14.30–14.50 Елисавета Мусакова. Петър Даскал.
 • 14.50–15. 10 Диляна Петрова-Банкова. Два примера из епистоларната практика на българските дамаскинари.
 • 15.10–15.30 Ангел Николов. Един непроучван сборник със смесено съдържание от средата – втората половина на XVIII в. от гр. Тетевен.
 • 15.30–15.50 Дискусия
 • 15.50 – 16.20 Пауза
 • 16.20–16.40 Камелия Христова-Йорданова.  Сложните думи в славянския превод на Словото за Рождество на Йоан Кръстител от Теодор Студит.
 • 16.40 – 17.00 Христина Давидкова. Старобългарският превод на Псевдо-Златоустовото Слово за Усекновение на Йоан Кръстител (BHG 859).
 • 17.00 – 17.20 Дискусия и закриване на Колегиума