Колегиум по възрожденска литература

ПОКАНА
за Колегиум по възрожденска литература на тема
“От литературната история към възприемателя на възрожденския текст”,
посветен на
90-годишнината от рождението на проф. Дочо Леков

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

През 2018 г. се навършват 90 години от рождението на професор доктор на филологическите науки Дочо Леков. Той беше сред изявените учени изследователи на литературата и културата на Българското възраждане, дългогодишен ръководител на секция „Литература на Българското възраждане“ в Институт за литература при БАН, научен ръководител на докторанти и дипломанти, повече от две десетилетия четеше лекции по възрожденска литература в Пловдивския университет, в Софийския университет. Неговите изследвания оставиха следа в българското литературознание, дадоха насоки на немалко модерни изследвания.

За да отбележим тази годишнина, решихме да проведем ежегодния Колегиум по възрожденска литература в тематичните полета на изследванията и научните търсения на професор Дочо Леков, отразени в основните му трудове, а именно:

  • Литературна история на Българското възраждане;
  • Литературно-социологически наблюдения върху процесите на XIX век ;
  • Литературните поколения и тяхната социална роля;
  • Културни средища и общности – феномен на Българското възраждане;
  • Текстологията за Възраждането;
  • Писател-творба-възприемател в културната история на XIX век;
  • Възрожденската публицистика;

Организатори на Колегиума са секция „Литература на Българското възраждане“ към Институт за литература и Катедрата по българска литература към СУ „Св. Климент Охридски“.

Колегиумъгт по възрожденска литература ще се състои на 31 октомври и 1 ноември 2018 г. в академична Зала 2 на Софийския университет от 9.30 ч.Каним ви да се включите с теми, които ще очакваме до 20 октомври 2018 г.

Заявките си изпращайте на адреси:

988_programa_kolegium_2018.jpg