Литература и литературознание в училище

Статус
Текущ
Период на изпълнение
2000г. — 2020г.текущ
Финансиране
Бюджетно

Проектът има за задача да оказва методическа помощ на учителите по български език и литература в средните училища чрез изнасяне на квалификационни семинари, подготовка на методически учебни помагала и др.