Електронни научокритични издания и развитието на словенската и българската литературна наука

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2011г. — 2013г.
Ръководител
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна

Обмен на знания между словенски и български учени.