Византийските културни модели сред южните славяни: Рецепция и трансформация

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2011г. — 2013г.
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна

Обмен на знания между учени от Института за македонски език (Скопие) и Института за литература - БАН.