Развитие на съвременните системи за метаданни в информационно-търсещи системи за славянски ръкописи

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2009г. — 2011г.
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Обмен на знания между учени от Русия и от ИЛ БАН; участие в научна конференция.