Българо-румънски културни и литературни връзки през XIV - XIX в.

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2009г. — 2014г.
Ръководител
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Обмен на знания между учени от Румъния и от Института за литература - БАН; участие в научна конференция.