Българо-румънски културни и литературни връзки през XIV - XIX в.

Приключил
  • Период на изпълнение
    2009г. — 2014г.текущ
  • Ръководител: доц. д-р Елена Томова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Обмен на знания между учени от Румъния и от Института за литература - БАН; участие в научна конференция.