Терминологични проблеми при достъпа до дигитални ресурси в медиевистиката

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2012г. — 2014г.
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Обмен на знания между учени от Швеция и Института за литература - БАН. Съвместен проект с Университет в Гьотеборг, Университета в Стокхолм и Университета в Упсала, Швеция.