Южнославянски ръкописи в електронна форма и съответната терминология

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2012г. — 2014г.
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Обмен на знания между учени от Сърбия и от ИЛ БАН; участие в научна конференция. Съвместен проект с Института за сръбски език - САНУ и Института за литература - БАН.

 

Публикации:

Image