Бдинският сборник във византийско-славянския свят: източници и трансмисия

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2013г. — 2016г.
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна
Уебсайт на проекта

Научен колектив: доц. д-р Мая Петрова-Танева, проф. дфн Ана Стойкова; Д. Бирнбаум

 

Цялостно проучване на ръкописа, който се намира в гр. Гент. Дигитално представяне на съдържанието. Анализ на историята на ръкописа.