Виртуалното пространство: Новото битие на палеославистиката

Статус
Текущ
Период на изпълнение
2018г. — 2020г.текущ
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: проф. дфн Ана Стойкова, доц. д-р Радослава Станкова, доц. д-р Нина Георгиева-Гагова, доц. д-р Мая Петрова-Танева, гл. ас. д-р Диляна Радославова

 

Проектът цели да продължи ползотворното сътрудничество между шведските и българските медиевисти (2015 - 2017 г.). По-раншното българо-шведско сътрудничество изтъкна необходимостта от уточняване на единни стандарти за електронно описание на средновековни славянски ръкописи и старопечатни книги. Включването на стандартизираните описания в базите данни позволи сравнителните разследвания на източниците в по-широк контекст. Работата с източници от българските и шведските хранилища води до нови познания за историята на славянската грамотност и възможностите на дигиталните хуманитарни науки.

 

Съвместен проект с Университетите в Гьотеборг, Стокхолм, Упсала и Умео, Швеция.