Южнославянски антологии със сентенции през късното средновековие

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2011г. — 2012г.
Финансиране
Външно
Финансираща институция