Методика за описание и анализ на български химнографски ръкописи с компютърни средства

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2017г. — 2019г.текущ
Финансиране
Външно

Научен колектив: гл. ас. д-р Станка Петрова-Христова; А. Бояджиев, Д. Бирнбаум

 

Финансиране: БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, ДФНП17-79/28.07.2017, 10 500 лв.