Покана за участие в годишната конференция на "БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК", която ще се проведе на 15 ноември 2021 г. в на СУ „Св. Климент Охридски“ (или онлайн в Zoom)


БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК
Интердисциплинарна научна конференция

ХАРТИЕНИ РЕВОЛЮЦИИ – РЪКОПИСНИТЕ И ПЕЧАТНИ
ИЗДАНИЯ КАТО ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ


15 ноември 2021 г. Нова конферентна зала
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

poster_konf_18_vek_2021.jpgНастоящата конференция продължава темата от предходната година за събитийността на книгата, като този път акцентът е поставен върху историята на хартията, нейното разпространение и употреби в периода XVI-XIX век.

Темата е в унисон с „материалния обрат“ като подход в изследването на културната и социална история, при който се взема предвид не само циркулацията на идеи между Европа, Балканите и света, но и средствата за пренасяне на тези идеи, техния технологичен профил, обработка, цена и потребление. Употребите на написаното, от друга страна, ще бъдат разгледани откъм идеологическия потенциал на съдържанието. Търсим ръкописните и печатните текстове, които способстват за социални и политически промени, довели до смяната на религиозни доктрини и политически режими. Революционният потенциал на словото в хартиената книга може да се интерпретира и във връзка с големите наративи на Просвещението за братство, равенство и свобода, но може да се разглежда през езиковедските и стилистични прочити, маркиращи употребите на вокативи, емотиви и императиви. Конференцията отправя питане и за неслучилите се революции, останали само на хартия, дремещи изпод прашни купчини с архиви или интегрирани в онлайн бази от данни, които може би ще провокират нови генерации от революционери.

Конференцията ще се проведе на 15 ноември 2021 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ или онлайн в Zoom, при усложняване на епидемичната ситуация.

Предлагаме теми за доклади в следните примерни посоки:

  • История на хартията
  • История на печатането в Европа и на Балканите
  • Религиозни конфликти
  • Тайни, писма и заговори
  • Ръкописни сборници – писачи и циркулация
  • Революциите в Европа и на Балканите
  • Разпространението на книгите – книжари и книжарници
  • Центрове на печатната дейност и интелектуални кръгове
  • Неслучили се революции
  • Механизми за създаване и деконструкция на големите наративи

Очакваме Вашите заявки – заглавие и резюме на доклада (250 думи) – на адрес bulgc18@gmail.com до 30 септември 2021 г.