Българска литература, създадена от жени – история, статус, тенденции

Текущ
  • Период на изпълнение
    2013г. — 2021г.текущ
  • Ръководител: доц. д-р Людмила Малинова
  • Финансиране
    Бюджетно

Научен колектив: : Аделина Германова, Албена Иванова, Александра Антонова, Андрей Ташев, Андриана Спасова, Анна Алексиева, Боряна Владимирова, Вера Хинчева, Елена Борисова,  Емил Димитров, Емилия Алексиева, Иван Христов, Людмила Хр. Малинова, Мариета Иванова-Гиргинова, Недка Капралова, Николай Аретов, Николай Кирилов, Пенка Ватова, Пламен Антов, Радослава Станкова, Радостин Русев, Росица Чернокожева, Румен Шивачев, Цветанка Атанасова

 

Проектът има за цел да открои творческото присъствие на българката в културно-историческото ни наследство и в съвременния литературен живот. Предлаганият проект е свързан с една от ключовите посоки на работа на съвременното литературознание: националната идентичност, проблема за Другия, джендър изследванията и др. Работата по проекта предвижда завършване на изследването „Български поетеси XIX – XX век. Антология“, което ще бъде снабдено с подробен биобиблиографски апарат и литературоведски коментар за всяка от включените поетеси. По проекта се предвижда изготвянето на монографии, публикуването на архиви и документи, съставителство на различен тип сборници и справочни издания, които ще изследват творческото присъствие на редица български писателки и поетеси – както известни, така и все още останали в сянката на историята: Анна Каменова, Калина Малина, Фани Попова-Мутафова, Яна Язова, Санда Йовчева, Магда Петканова, Станка Пенчева, Блага Димитрова и др.

 

Публикации:

Image
Елисавета Багряна
Image
Жените в българската литература