Проблеми на народната култура и културната идентичност. България и съседи

  • Статус
    Приключил

Ръководител от българска страна ст. н.с. дфн Николай Аретов

По проекта е проведена българо-полска научна сесия "Стереотипи и митове в българската и полската култура в условията на мултикултурализъм" (София, 2005) и VII Kolokwium Polsko-Macedonskie (Poznan, 2005 г.). В рамките на проекта е реализирана съвместна публикация в Slavia Merdionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica 5, Warszawa, 2005. (Й. Суецка, Гр. Шват, Н. Аретов).

Съвместен проект с Полската академия на науките