Електронни издания на средновековни ръкописи и проблемът за научната терминология

Приключил
  • Период на изпълнение
    2010г. — 2013г.текущ
  • Ръководител: доц. д-р Елена Томова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Съвместен проект с Института за литовски език, Литовска академия на науките. Обмен на знания между учени от Литва и от Института за литература - БАН. Участие в научна конференция.