Представяне на славянски ръкописи в електронна форма

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2008г. — 2011г.
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

Съвместен проект с Института за сръбски език САНУ, Сърбия.