Отличия в конкурса „Най-добра публикация“

На 15.02.2019 г. в Центъра за обучение бяха връчени награди на победителите в конкурса „Най-добра публикация“, обявен във връзка със 150-годишнината на Българска академия на науките. От VIII направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ са присъдени първа и втора награда на млади учени от Института за литературата – БАН и от Института за изследване на изкуствата – БАН.

Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева и и.д. директор на Центъра за обучение връчи първа награда на Андриана Спасова от секция „Литература на Българското възраждане“ към Института за литература с публикацията “The Reception of Homer’s Iliad in the Period of the Bulgarian Revival” в словашкото списание “Motus in verbo” (2017, č. 1, s. 14–22, ISSN 1339-0392) и втора награда на Дарина Бойкина от ИИИзк. – БАН.

Подробна информация за класирането на наградените може да видите на страницата БАН: http://www.bas.bg

[widgetkit id=98]