Представяне на „Български поетически авангард: Антология“

Afish-bg-ua.jpg
Afish-bg-ua.jpg