Изложбата „Съкровище на Словото”в Киевския национален университет „Тарас Шевченко”

На 24 май в Института по филологии към КНУ се откри уникалната изложба „Съкровище на словото”, посветена на 1150 годишнината от Великоморавската мисия на Св.Св.Кирил и Методий. Гостуването на изложбата се превърна в истински празник за Катедрата по славянски филологии към КНУ и събра на откриването не само преподаватели и студенти-българисти и слависти, но и дипломати, учени, изследователи, представители на различни академични, културни и обществени институции в Киев.

Изложбата бе тържествено открита от Проректора по международната дейност на КНУ, проф.П.А.Бех, който в своето слово изрази голямото си задоволство от гостуването на

изложбата в Института по филологии към КНУ и благодари на БАН и на Института за литература към БАН за предоставената възможност и КНУ да се включи в международното честване на този значим юбилей - 1150 години от създаването на славянската азбука.

Съветникът по въпросите на образованието и културата при Посолството на РБългария в Киев г-н Петър Танев обърна внимание върху изконната символика на Деня на славянските първоучители и изтъкна, че 24 май е един от най-любимите и сакрални празници за всеки българин.

Доц. Олена Чмир, българист от катедрата по славянски филологии отбеляза ерудицията и високото научно-изследователско ниво на изложбата, дело на проф. Анисава Милтенова и на доц.Мария Йовчева.Двадесет и осемте постера с научен текст и фотокопията на уникални ръкописи, икони, витражи, археологически, исторически и литературни паметници са ценен принос в развитието на медиевистичната наука. Доц.Чмир обърна внимание на факта, че именно с изложбата „Съкровище на словото” в Брюксел са се открили международните празници за отбелязване на 1150 - годишнината от създаването на славянската азбука.

Лекторът по български език, литература и култура, доц.Мариета Иванова-Гиргинова предаде специалното приветствие на директора на Института за литература, доц.Елка Трайкова за празника на славянските първоучители и акцентира върху сериозната и компетентна работа на своите колеги-медиевисти от Института за литература, участвали в подготовката на научно-приложната част от изложбата. В своето слово доц. Гиргинова обърна внимание върху превода на текста на изложбата на украински език, реализиран от доц.О.Чмир и от студентите - българисти, важно условие за пълноценната рецепция на изложбата на украинска земя. Мариета Гиргинова подчерта, че по един символен начин празникът на Светите братя Кирил и Методий свързва Киев с Рим, където на този ден се открива изложбата „Съкровище на словото” като кулминация на тържествата, посветени на големия юбилей.

Приветствия за празника поднесоха още проф.О. Л. Паламарчук - завеждащ Катедра „Славянски филологии” към КНУ, доц. Валери Чемес - зам.директор на Института по филологии към КНУ и проф. Юрий Седих, ръководител на българо-украинското общество.

След официалните приветствия студентите от специалността „Българска филология” в КНУ представиха основни моменти от доклада на проф. Анисава Милтенова от Института за литература, изпратен специално за откриване на изложбата.

Откриването на изложбата „Съкровище на словото” в КНУ „Тарас Шевченко” предизвика голям обществен отзвук и държавните университети в Лвов и Харков вече са заявили интерес към нея. В началото на месец юни изложбата предстои да бъде открита и в Киевската духовна академия.