Националната научна конференция СВЕТОВЕ И УТОПИИ посветена на 120-годишнината от рождението на ХРИСТО СМИРНЕНСКИ


[widgetkit id=95]

Онлайн списание Българка https://www.bulgarkamagazine.com
Репортаж за изложбата и конференцията за Хр. Смирненски по ТВ СКАТ
https://m.facebook.com
Националната научна конференция СВЕТОВЕ И УТОПИИ посветена на 120-годишнината от рождението на ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

Националната научна конференция СВЕТОВЕ И УТОПИИ посветена на 120-годишнината от рождението на ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

Националната научна конференция

СВЕТОВЕ И УТОПИИпосветена на 120-годишнината от рождението на

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

П Р О Г Р А М А

13 – 14ноември,
СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала
13 ноември
СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала
10.30 Откриване

Водещ Кристина Йорданова

 • 10.45 – 11.00 Михаил Неделчев, НБУ, Христо Смирненски в полетата на символизмите и идеологиите
 • 11.00 – 11.15 Виолета Русева, ВТУ, „Св. св. Кирил и Методий“ Литературноисторическата личност Смирненски
 • 11.15 – 11.30 Ирен Александрова, СУ „Св. Климент Охридски“, Смисловите опори на красотата в поезията на Смирненски
 • 11.30 – 11.45 Мариана Минева, Втора английска гимназия „Т. Джеферсън“, Христо Смирненски – „Зимни вечери“. Картините на страданието
 • 11.45 – 12.00 Дискусия
 • 12.00 – 12.15 Йордан Нанчев, Ехото на Смирненски – символи и критически фрагменти
 • 12.15 – 12.30 Йордан Ефтимов, НБУ, Теменуги, макове и ръж: социалната стратификация на флоралния символен универсум в епохата на символизма и войните по Ведбал
 • 12.30 – 12.45 Морис Фадел, НБУ, Любовта у Смирненски
 • 12.45 – 13.00 Петър Велчев, Стихът на Смирненски
 • 13.00 – 13.30 Дискусия
 • 13.30 – 14.30 Обедна почивка

Водещ Александър Йорданов

 • 14.30 – 14.45 Татяна Ичевска, ПУ „Паисий Хилендарски“, Болестта в творчеството на Христо Смирненски
 • 14.45 – 15.00 Вера Хинчева, ИЛ – БАН, Смирненски между отчаянието и надеждата в „Как ще си умра млад и зелен“
 • 15.15 – 15.30 Мария Огойска, НБУ, Сюжети в „писмата“ на Смирненски
 • 15.30 – 15.45 Дечка Чавдарова, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Хр. Смирненски и Ал. Блок: мотивика и метафорика
 • 15.45 – 16.00 Дискусия
 • 16.00 – 16.15 Марин Бодаков, СУ „Св. Климент Охридски“, Фейлетонът „Из дневника на един рапортьор“ от Христо Смирненски: критика на журналистическото всекидневие
 • 16.15 – 16.30 Клео Протохристова, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Прометеята“ на Смирненски – между традицията и императивите на идеологията
 • 16.30 – 16.45 Венцеслав Шолце, СУ „Св. Климент Охридски“, Революция и повторение в поезията на Христо Смирненски
 • 16.45 – 17.30 Дискусия

14 ноември
СУ „Св. Климент Охридски“, Нова конферентна зала

Водещ Александра Антонова

 • 10.00 – 10.15 Мая Горчева, УНИБИТ, Пътят на творбите на Смирненски към книгата
 • 10.15 – 10.30 Светлана Стойчева, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, „Зимни вечери“ преди заглавието
 • 10.30 – 10.45 Александър Христов, ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, Стихотворенията в проза на Христо Смирненски
 • 10.45 – 11.00 Владимир Янев, ПУ „Паисий Хилендарски“, Хуморът и сатирата на Христо Смирненски и Добромир Тонев
 • 11.00 – 11.15 Катя Зографова, НЛМ, Злободневният Смирненски. Хумористични зарисовки. Сатирични прицели
 • 11.15 – 11.30 Красимира Кацарска, ЕГ „Людмил Стоянов“, Христо Смирненски и Иржи Волкер – близки и различни
 • 11.30 – 11.45 Юлиян Жилиев, Смирненски в литературната критика от 20-те години на ХХ век: припознавания
 • 11.45 – 12.00 Людмила Малинова, ИЛ – БАН, Неизвестен документ, свързан с Христо Смирненски
 • 12.00 – 12.30 Дискусия и закриване на конференциятаПОКАНА
за участие в
Националната научна конференция
СВЕТОВЕ И УТОПИИ

посветена на 120-годишнината от рождението на
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

Уважаеми колеги,

На 13 и 14 ноември Институтът за литература при БАН, Катедрата "Българска литература" към Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Националният литературен музей организират научна конференция под наслов "Светове и утопии", посветена на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски.

Конференцията ще се проведе в Нова конферентна зала на СУ "Св. Климент Охридски" и работата ѝ ще реализира нови прочити на поетическите творби на Христо Смирненски – както на превърналите се в класически, така и на останалите встрани от читателския и критически интерес творби. Ще бъдат дискутирани ранни или непечатани приживе текстове на поета, негови римувани и прозаически хумористични и сатирични текстове, фейлетони и кратки трагикомедии. Интерес ще представлява работата на Христо Смирненски като издател, редактор и преводач, ще бъде възстановена и допълнена историята на критическата му рецепция в успоредявания и опозиции, в естетически и идеологически съотнасяния. Докладите и дискусиите ще разтворят нови житейски и творчески контексти чрез документални изследвания и интерпретации.

Конференцията, посветена на Христо Смирненски, ще бъде съпътствана от две изложби: на архивни документи на поета, притежание на Института за литература (ще се открие на 13 ноември, вторник, в 10.00 ч. в Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"), както и на архивни материали и предмети от фонда на къща музей "Христо Смирненски" към Национален литературен музей, която ще се открие на 14 ноември, сряда, в 17.30 ч. в къща музей "Никола Вапцаров", София.

Сред проблемните полета на форума ще бъдат:

 • Нови прочити на поетическите творби на Христо Смирненски – на превърналите се в класически и на останалите встрани от читателския и критически интерес творби; на ранни или непечатани приживе текстове
 • Христо Смирненски като автор на римувани и прозаически хумористични и сатирични творби, на фейлетони и кратки трагикомедии
 • Христо Смирненски като издател, редактор и преводач
 • Житейски и творчески контексти
 • История на критическата рецепция
 • Архив на поета

Моля, изпращайте заявките си за участие, придружени с кратка анотация, до 1 ноември на следните имейли:

Организатори:

 • Александра Антонова, Институт за литература – БАН
 • Кристина Йорданова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Донка Билярска, Национален литературен музей