Николай Лилиев, Емануил Попдимитров и Гео Милев

Видео
Николай Лилиев, Емануил Попдимитров и Гео Милев - синхронии на модернизма

Премиера на книгата „Подчертани редове“ на Свилен Каролев

Видео
Премиера на книгата Подчертани редове на Свилен Каролев

Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове

Видео
Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове

Исторически разкази в литературите: Аналогии и противопоставяния

Исторически разкази в литературите: Аналогии и противопоставяния
6 и 7 април 2017
ПРЕДСТОЯЩО

Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе през 2017 г. научна конференция на тема:

Исторически разкази в литературите:
Аналогии и противопоставяния

Вниманието ще бъде насочено към сравняване / съпоставяне на представянето на едни и същи или близки събития в различни литератури. Например войни и освободителни / сепаратистки движения, решителни обществени процеси, навлизането на нещо ново в живота, в манталитетите, в литературата и културата.

Други примерни тематични полета:

 • Революционния дискурс: внос и традиция.
 • Колонизатори и колонизирани – взаимни гледни точки.
 • Чужди модернизатори и свои традиционалисти.
 • Авангардните търсения и тяхната рецепция.

Предвиждаме конференцията да се проведе 6 и 7 април 2017 в Софийския университет. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на Академичния кръг. Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията: Николай Аретов, Анна Алексиева, Теодора Цанкова на емейл calic.bg@gmail.com

Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 28 февруари 2017.

Академичният кръг по сравнително литературознание: https://calic.balkansbg.eu

Национална научна конференция

15/ 17 май 2017
ПРЕДСТОЯЩО

Институтът за литература – БАН, Направление "Нова и съвременна българска литература" организира Национална научна конференция


"Християнските ценности в българската литература за деца"


Конференцията ще се проведе на 15 /евентуално и 16/ май 2017 г., понеделник, вторник/. Място и час на провеждането на конференцията ще бъдат съобщени допълнително.

Моля, изпращайте заявките си до 30 април на адрес r_chernokozheva@abv.bg


„1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома”

ПРЕДСТОЯЩО

На 11-13 май 2017 г. Институтът за литература в сътрудничество с Института по филология и журналистика на Тюменския държавен университет (Русия) и Департамента по хуманитарни науки на университета Салерно (Италия) ще проведе конференцията „1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома” [1917 г.: Литераторът и литературоведът: инженери, свидетели, жертви на исторически прелом/социален разпад].

Конференцията е етап от осъществяването на тристранния българско-полско-руски проект „Литераторът и литературоведът: самосъзнанието, геокултурната вариативност, границите на професията”. В рамките на проекта на 21-23 април 2016 г. бе проведена конференцията „Дмитрий Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор”, чийто домакин и основен организатор бе Институтът по специална и интеркултурна комуникация на Варшавския университет.

Линк към обява на външен сайт: http://www.ruthenia.ru

Линк към електронната страница на конференцията: https://sites.google.com

Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Институт за литература. Posted in Събития

Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. Съставителство и научна редакция: А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 568 с.

Изданието съдържа текстове на изявени учени от България, САЩ, Великобритания, Италия, Гърция, Македония, Франция, Белгия, чиято тематика е близка до изследователските интереси на проф. Николай Аретов – българската литература и култура през XVIII-XXI век с особен акцент върху конструирането на идентичности, национални митове и проекти;

Ден на Института за литература под надслов "Литература, история, памет"

Институт за литература. Posted in Събития

Литература, история, памет

На 21 ноември 2016 г. се проведе Ден на Института за литература при БАН под наслов „Литература, история, памет“, на който направление „Нова и съвременна българска литература“ представи своята работа, реализирала 25 международни и национални научни форума и над 28 научни издания за последните 5 години.

Доц. Александра Антонова запозна в снимки и видеоматериали с организираните конференции по някои от проектите на направлението, сред които „Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“ (с ръководител доц. д-р Александра Антонова), „Литература и география“ (с ръководител доц. дфн Пламен Антов), „Българска литература, създавана от жени – история, статус, тенденции“ (с ръководител доц. д-р Людмила Малинова) и „Българската литература за деца и юноши – национални и универсални ценности“ (с ръководител доц. д-р Людмила Малинова и секретар д-р Росица Чернокожева). Откроено бе и участието на учените от направлението в проекта, иницииран от Института за Югоизточна Европа към Университета „Фридрих Шилер” в гр. Йена, Германия – „Българо-немски културни отношения“, по който бе отпечатан корпус от статии в немското списание Zeitschrift fur Balkanologie.

Отделна презентация бе посветена на реализираните през последните пет години юбилейни сборници, научни изследвания, монографии и авторски книги на членове на направлението.

Доц. Елка Димитрова представи неизвестни архивни документи и литературноисторически факти, събрани и изследвани в рамките на проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и литературни контексти”. По проекта бяха дигитализирани и събрани в уникално по обем и съдържание уеб базирано хранилище над 200 000 документи и вещи от фондовете на 13 български писатели-класици, представени и с литературоведски статии и библиографски каталози. Сайтът на проекта – www.bglitarchives.org съдържа още пълна архивна сбирка на детския периодичен печат до 1944 г. и издания на съвременната ромска култура в България. Доц. Пенка Ватова запозна с работата по проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“, със съдържанието и функционалността на сайта на проекта – www.bgmodernism.com – дигитално хранилище, което представя цялата национална модернистична периодика, редом с нови интерпретации на художествени и критически текстове на литературния ни модернизъм. Акцент в представянето на проекта бе и запознаването с реализираните в рамките му научни сборници и конференции. А. Антонова представи още един от дигиталните проекти, разработвани в направлението – Виртуална библиотека „Иван Шишманов”. Сайтът на проекта – www.bglit.org съхранява преводи на класически и съвременни български писатели в превод на немски и английски език, съдържа биографични и библиографски справки за всеки един от представените автори.

Доц. Емил Димитров представи в снимки акцентите от честването на 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков чрез поредица от събития: съвместно отбелязване на годишнината със Столична библиотека, тържествено събрание в БАН, постерна изложба в пространството пред Народния театър, двудневна международна научна конференция и посещение на родния град на поета – Трявна, по време на което кметът на италианския град Брунате дари безценни реликви, останали от бележития българин.

Доц. Мариета Гиргинова и доц. Александър Йорданов представиха международната дейност на направление „Нова и съвременна българска литература“: културно-мисионерската дейност на новооткрития Център за български език, литература и култура в Института по филологии към Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, българо-македонските семинари по проекта „Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през ХХ век“, както и с издадения в рамките на проекта сборник „Модернизъм в българската и македонската литература на XX в. Сходства и различия“.

Националната научна конференция "Проекти за свят"

Институт за литература. Posted in Събития

Проекти за свят

На 15.12. в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе научната конференция „Проекти за свят“, посветена на двоен юбилей: 100 – годишнината от рождението на Иван Пейчев и 70 – годишнината от рождението на Иван Методиев. Участие в работата на конференцията взеха учени от ШУ „Епископ Константин Преславски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, НБУ, Институт за литература – БАН. Конференцията съположи двамата поети, без да търси прилики или отлики, в точката „някъде между небето и земята – и може би затова невероятно стабилна“. Точката, която генерира смисления образ на нашия свят, защото, както пише Иван Методиев, „всички въпроси за съществуването са по принадлежност поетични, а всички възможни отговори – по необходимост поетични.“ Докладите, посветени на Иван Методиев, разгледаха уникалния усет на поета към сърцевинната скръб на съществуващото, към копнежа по постигане на неизречимото, на върховното съсредоточаване в мълчанието на нещата, в тишината – „словото първично“. Поезията на Методиев, израснала от камерното съществуване в затвореното пространство, от двузначното движение на природно към цивилизационно и обратно към природното като среда на „аз съм“ – надолу и навътре – е събрана в своите най-емблематични образци в новоизлязлата книга с лирика „Пейзажи на душата“, която представиха съпругата на поета, Мая Методиева, и доц. Георги Цанков. Конференцията за Иван Методиев, инициирана и организирана от Института за литература, е първият научен форум, посветен на поета досега.

100 – годишният юбилей на Иван Пейчев бе почетен с излъчването на документалния филм „Иван Пейчев. Един невероятен гладиатор“ на режисьора Александър Донев, по сценарий на Мариана Фъркова (продукция на дирекция „Информация“ на Българската национална телевизия). Филмът показва за първи път документи от дългогодишното следене и доносничество спрямо поета, организирано от „Държавна сигурност“, включва спомени на сина и дъщерята на Пейчев – Петър Пейчев и Антоанета Пейчева – Редуей, на поета Иван Теофилов, актьора Досьо Досев и литературните историци и критици Пламен Дойнов и Божидар Кунчев. Документалният разказ вгражда и кадри от неизлъчвания досега филм на Вили Цанков за Иван Пейчев.

Докладите за Пейчев запознаха с нови изследвания върху поетиката и особеностите на стихосложението, както и върху образотворческите техники в стиховете и драмите му, върху мащабите на неговите двойствени светове – стаите и моретата (защото „всичко край морето е море“); обговорени бяха слабо известни или съвсем неизвестни, непубликувани текстове – поетически и драматургични, прехвърлени бяха инвентивни хронологически и естетически паралели с други поетически „проекти за свят“. Гости и участници в дискусиите бяха синът и дъщерята на Иван Пейчев – Антоанета и Петър Пейчеви, които освен спомени, споделиха и открития от работата си с неговия архив. Антоанета Пейчева подари дигитално копие на разчетеното и озаглавено от нея стихотворение „Последно“ („Време е да намериш куража си/ Крайно време е да намериш смъртта.“)

На финала на конферентния блок, посветен на Иван Пейчев, доц. Пламен Шуликов представи наскоро издадения в Шумен двутомник „Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Лирика“ и „Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Психография и критика“ (изд. Фабер). Доц. Шуликов сподели и моменти от работата върху новоиздадената си книга „Иван Пейчев. Стилистика на веридикцията“ (изд. Фабер).

Откриване на изложбата “Сведения за богомилите в Република Македония”

Институт за литература. Posted in Събития

Откриване на изложбата “Сведения за богомилите в Република Македония”

Автор на изложбата е проф. Мая Ангеловска-Панова. Изложбата е част от дейностите по проекта “Богомилско движение и богомилска литература”, който се реализира между МАНУ и БАН (2014-2016). Проектът е включен в плановите задачи на Института за литература при БАН.

Образователна лектория с публично представяне на сайта и филма по проект „Българската литературна класика – знание за всички“

Институт за литература. Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Образователна лектория с публично представяне на сайта и филма по проект Българската литературна класика – знание за всички

На 31. 10. в Медиен център на БНР се състоя заключителна лектория с публична презентация по проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“. Събитието откри доц. д-р Елка Трайкова, директор на Института за литература – БАН, която запозна с резултатите от работата по проекта, насочен към създаване на уникално богато дигитално хранилище с над 206 000 дигитални копия на архивни материали (ръкописи, писма, снимки, лични документи, юбилейни листове и първи публикации), както и предмети, вещи, дрехи и др. от фондовете на 13 български писатели класици: Иван Вазов, Петко Славейков, Пенчо Славейков, Михалаки Георгиев, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Фани Попова-Мутафова, Елин Пелин, Никола Вапцаров и Димитър Димов.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.