Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova

Видео
Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova

„Християнските ценности в българската литература за деца“

Видео
Християнските ценности в българската литература за деца

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на Н. Аретов

Видео
Култура, идентичности, съмнения

ПОКАНА
за участие в национална научна конференция на тема
„Изкуствата: сблъсък и континуитет“

Уважаеми колеги,

Катедра „Теория и история на литературата“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление „Теория на литературата“ към Института за литература при БАН възстановяват прекъснатата за кратко добра традиция да организират съвместно национални научни конференции. След успешния опит от четирите предишни конференции („Извънлитературното“ – 2010 и 2011, „Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов“ – 2012, „Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Димитър Аврамов, Атанас Натев“ – 2013, „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория“ – 2014) се обединихме около идеята в края на настоящата година да проведем национална конференция под наслова „Изкуствата: сблъсък и континуитет“.

Темата е колкото стара и разработвана, толкова и винаги отворена към многопосочни възможности за осъвременяване, за нови и неочаквани погледи към взаимоотношенията, взаимодействията, взаимните отрицания или допълвания и сливания между различните изкуства. В особено голяма степен това важи за днешното време, когато експерименталността в тази сфера познава изключителен размах, който прави проблематично, дори в известен смисъл неадекватно, мисленето на отделните изкуства в някакви техни предполагаеми строго установени граници.

Вярваме, че формулировката на темата, на която се спряхме, ще даде възможност на колеги с най-разнообразни интереси да се впишат в нея със своя избор на конкретен проблем и да предложат своя гледна точка.

Конференцията ще се състои на 30 ноември и 1 декември 2017 в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

Срокът за приемане на заявките за участие е 1 ноември 2017.

Продължителност на докладите: 20 минути.

Моля, темата на Вашия доклад, придружена със съвсем кратка анотация, да изпратите на следния електронен адрeс: literateor@gmail.com

„Програма за подпомагане на младите учени в БАН“

Институт за литература. Posted in Събития

„Програма за подпомагане на младите учени в БАН“

На 12 октомври 2017 г. при тържественото отбелязване на 148-годишнината на Българската академия на науките в Големия салон на Централно управление на БАН беше връчена официална диплома на Андриана Спасова, докторантка в направление „Литература на Българското възраждане (XVIII-XIX в.)“ към Института за литература с научен ръководител проф. дфн Румяна Дамянова. Проектът „Рецепция на класическата древност в нравоучителната преводна литература през Българското възраждане“, който спечели в стартиралата за първи път „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ (2016-2017) в направлението „Културноисторическо наследство и национална идентичност”, получи отличие. Дипломата беше връчена на докторантката А. Спасова от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и от председателя на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски.

Средновековните славянски литератури в дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите

Институт за литература. Posted in Събития

Средновековните славянски литератури в дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите

25-26 октомври, 2017 г.

Институт за литература, Шипченски проход, 52, бл. 17, голям салон, партер

Сряда, 25 октомври 2017 г.

Откриване: 09:30-10.00 Откриване на конференцията
проф. Йоана Спасова-Дикова – Научен секретар на БАН
доц. Елка Трайкова – Директор на Института за литература, БАН

Таксономията на термините в научната традиция

Председател: Анисава Милтенова

 • 10.00-10.20: Кл. Иванова (СУ София). За терминологичните определения на сборниците, структурирани по календарен принцип
 • 10.20-10.30: Дискусия
 • 10.30-10.50: М. Петрова-Танева (ИЛ София). Терминологични проблеми при дефинирането на агиографските сборници и текстове
 • 10.50-11.00: Дискусия
 • 11:00-11:20 – Кафе пауза

„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Институт за литература. Posted in Събития

Направление „Литература на Българското възраждане“
към Института за литература – БАН
ви кани на

„Високите“ идеологии на/за Възраждането: динамика и употреби

Колегиум

посветен на 150-годишнината от смъртта на Георги Стойков Раковски

04-05 декември 2017 г.

Ежегодният Колегиум по възрожденска литература този път се съсредоточава върху „високите“ идеологии на/за Възраждането, рожба на интелектуални и – след Освобождението – академични усилия, и техните трансформации в зоната на всекидневното, популярното, масовото. Търсят се както противопоставянията, така и точките на консенсус между официалните и неофициалните дискурси, отлагането на „големите“ разкази за периода в съвременните глобални и медийни потоци. Колегиумът отбелязва 150-годишнината от смъртта на Георги Раковски, чиито културни и политически проекти го причисляват към идеолозите на българския национализъм и поставят на дневен ред въпроса за границите между научността и митостроенето.

Можете да ориентирате своите изложения около следните примерни тематични ядра:

 • Георги Стойков Раковски – литературни, историографски, етнографски, етимологически, политически проекти.
 • Динамика на образа: от „мечтател безумен“ до „родоначалник“, „патриарх“ на революционната идея. Съвременни интерпретации и ревизии.
 • „Високите“ идеологии на Възраждането: генеалогии, представи за „отчество“, исторически разкази, герои, мъченици, врагове; концепции за езика и фолклора.
 • „Високите“ идеологии за Възраждането. Канонизиране и монументализиране на периода и неговите герои: историографски и литературноисторически концептуализации, институционални прочити (учебници, програми, изпитни конспекти).
 • Представи за наследство и континуитет; усвояване на възрожденския символен капитал; полемики и борби за принадлежност.
 • Потребление на „големите“ разкази: културен туризъм, градове музеи, къщи музеи, революционни пантеони, паметници и др. Комерсиализиране: стоки, сувенири, рекламни и маркетинг стратегии.
 • Образи на Възраждането в популярната и масовата култура (литература, музика, визуални изкуства – street art, графити и т.н.), в медийната и дигиталната среда. Историческите възстановки – образователно-възпитателни инициативи и/или патриотичен кич?
 • „Високите“ идеологии на/за Възраждането като ресурс на т.нар. банален и субкултурен национализъм (част от всекидневни практики, емблема на патриотични огранизации, футболни отбори и пр.).

Очакваме вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 15 ноември 2017 г. на следните електронни адреси:

 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Организатори на събитието: гл. ас. д-р Анна Алексиева, гл. ас. д-р Николета Пътова

Национална научна конференция по повод 140-годишнината от рождението на Елин Пелин

Институт за литература. Posted in Събития

Институтът за литература при БАН и Катедрата по българска литература към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организират национална научна конференция по повод 140-годишнината от рождението на Елин Пелин под надслов „Елин Пелин: наследства и прочити“.

Конференцията ще се проведе на 30 ноември (четвъртък) и 1 декември (петък) 2017 г. в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“.

Работата на форума цели да обхване творческото и личностно присъствие на писателя през разнообразни изследователски полета, сред които:

 • Актуални перспективи към текстовете на Елин Пелин (както към превърналите се в класически, така и към останалите встрани от читателския и изследователския интерес);
 • Активиране на културни контексти в творческия и житейския път на писателя през отношенията му със съвременни нему творци и критици;
 • Елин Пелин в литературата за деца и юноши;
 • Елин Пелин: хуморист, лирик, публицист;
 • Елин Пелин на сцената, в киното, в изобразителното изкуство;
 • История на критическата рецепция на Елин Пелин.

Научният форум предвижда модул, който да даде възможност на млади учени, студенти и докторанти да представят свои прочити.

Моля, изпращайте заявките си за участие, придружени с кратка анотация, до 1 ноември на следните имейли:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
кТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
аТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национална научна конференция „Християнските ценности в българската литература за деца“

Институт за литература. Posted in Събития

Национална научна конференция „Християнските ценности в българската литература за деца“

Институт за литература при БАН
Направление „Нова и съвременна българска литература“
Столична библиотека - Детско-юношески отдел
Организират

Национална научна конференция
„Християнските ценности в българската литература за деца“

Конференцията ще се проведе на 16 май 2017 г., /вторник/ от 9 ч. в Американски център на Столична библиотека,
пл. „Славейков“ № 4А

„1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома”

ПРЕДСТОЯЩО

На 11-13 май 2017 г. Институтът за литература в сътрудничество с Института по филология и журналистика на Тюменския държавен университет (Русия) и Департамента по хуманитарни науки на университета Салерно (Италия) ще проведе конференцията „1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома” [1917 г.: Литераторът и литературоведът: инженери, свидетели, жертви на исторически прелом/социален разпад].

Конференцията е етап от осъществяването на тристранния българско-полско-руски проект „Литераторът и литературоведът: самосъзнанието, геокултурната вариативност, границите на професията”. В рамките на проекта на 21-23 април 2016 г. бе проведена конференцията „Дмитрий Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор”, чийто домакин и основен организатор бе Институтът по специална и интеркултурна комуникация на Варшавския университет.

Линк към обява на външен сайт: http://www.ruthenia.ru

Линк към електронната страница на конференцията: https://sites.google.com

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.