• Престижна стипендия за докторант от Института за литература
 • Ден на Института за литература - БАН
 • Ден на Института за литература - БАН
 • Exhibition_Litva.jpg
 • P1010896.JPG
 • DSC 1818
 • DSC 1935
 • izlojba_es.jpg
 • smehurko_premiera.jpg
 • Kolegium Dinekov 1
 • Kolegium Dinekov 4
 • Slide 3
 • Slide 3
 • Scripta & e-Scripta
 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • starobalgarska_banner
 • Престижна стипендия за докторант от Института за литература
 • Ден на Института за литература - БАН
 • Ден на Института за литература - БАН
 • Изложба Старобългарският Codex Suprasliensis (Супрасълски сборник) от Х век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения
 • Литературна вечер, посветена на 120-годишнината от рождението на Елисавета Багряна
 • Откриване на Център по български език, литература и култура в Института по филологии към Киевския национален университет 'Тарас Шевченко'
 • Изложбата „Съкровище на Словото” в Киевския национален университет „Тарас Шевченко”
 • Изложба 'България: Съкровище на Словото'
 • Премиера на книгата на Росица Чернокожева - Драги ми Смехурко... Антология на хумор за деца. Т.1.
 • Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на акад. П. Динеков
 • Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на акад. П. Динеков
 • Национално тържествено честване на 150-годишнината от рождението на видния български хуманитарист проф. Иван Д. Шишманов
 • Издателски център "Боян Пенев" - Ден на отворените врати
 • Списание "Scripta & e-Scripta"
 • Втора изложба на Супрасълския сборник в Словения
 • Списание "Литературна мисъл"
 • Премиера на книгата на Александра Ат. Антонова
 • Списание "Старобългарска литература"

ВЕЧЕР В ПАМЕТ НА МИХАИЛ АРНАУДОВ

Просветни идеи през Българското възраждане

Amarcord. Споменът и спомнянето в българската литература за деца

САЩ КАТО КУЛТУРНА МЕТАФОРА НА МОДЕРНОСТТА. – ФЕНОМЕНЪТ САЩ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ЛИТЕРАТУРА; БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ОТРАЖЕНИЯ (ХХ – ХХІ век)

Странно, но факт: след едно силно изключение от края на ХІХ век (именно поради самостойната си значимост то ще бъде изключено от полезрението ни тук) и мощно активизиране след 1990-те години (което ще бъде специален обект на интереса ни), отношенията със САЩ не са сред определящите за българската литература и култура. Част от причините за това изглеждат ясни: геополитическите и идеологически констелации през ХХ век, географската отдалеченост и може би още по-голямата отдалеченост в сферите на националния характер…

За разлика от ситуациите в някои други сродни нам славянски, балкански и южноевропейски страни (като Русия, Полша, Югославия, Гърция, Италия), за българите Северна Америка не е особено атрактивна емигрантска „дестинация” през първата половина на ХХ век; „класическа” територия на българската емиграция е южният континент, главно Аржентина. Но при все това има достатъчно интересни, макар и все още непроучени изключения, които заслужават нашето внимание.

Продължава...

ПОКАНА за участие в научна конференция

Направление „Нова и съвременна българска литература” при Института за литература – БАН има удоволствието да ви покани на Национална научна конференция на тема:

Посоки в белетристиката на 60-те - 80-те години на 20-ти век.

Конференцията е посветена на 100-годишнините от рождението на Павел Вежинов, Андрей Гуляшки и Камен Калчев и ще се състои на 9 и 10 ноември 2014г. в Заседателната зала на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, ет.2.

Очакваме вашите заявки за участие до 10 октомври 2014г. на следните имейли:

svilenkarolev@mail.bg
marinellyd@mail.bg
alexandra.a.antonova@gmail.com

European Journal of Pragmatism and American Philosophy

Току-що излезе от печат първи брой за 2014 година на престижното списание European Journal of Pragmatism and American Philosophy, в което тематично се проследява рецепцията на Чарлс Пърс и неговия прагматизъм в целия свят. Този брой е една от проявите, посветени на стогодишнината от смъртта на Пърс (1839-1914). Между 15-те статии от новия брой е и тази на проф. Иван Младенов, The First Steps of Peirce in Bulgaria. From Ivan Sarailiev to Today, проследяваща пълната картина на навлизане на идеите на прагматизма в България от началото на века до наши дни.

Линкът към статията е: http://www.journalofpragmatism.eu

САЩ КАТО КУЛТУРНА МЕТАФОРА НА МОДЕРНОСТТА. – ФЕНОМЕНЪТ САЩ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ЛИТЕРАТУРА; БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ОТРАЖЕНИЯ (ХХ – ХХІ век)

Институт за литература. Събития

Странно, но факт: след едно силно изключение от края на ХІХ век (именно поради самостойната си значимост то ще бъде изключено от полезрението ни тук) и мощно активизиране след 1990-те години (което ще бъде специален обект на интереса ни), отношенията със САЩ не са сред определящите за българската литература и култура. Част от причините за това изглеждат ясни: геополитическите и идеологически констелации през ХХ век, географската отдалеченост и може би още по-голямата отдалеченост в сферите на националния характер…

Конференция „1914: измерения на трагичното”

Институт за литература. Събития

Конференция „1914: измерения на трагичното”

Смъртта на Пейо Яворов – безвъзвратна и окончателна – белязва годината 1914, затваряйки един свят, окръгляйки един период на сравнително равновесие и покой, един мир на интимна интериорност, на албумни радости, разриви и меланхолии.

Кирил Кръстев. Манифести, статии, есета.1922-1939

Елка Димитрова. Събития

Кирил Кръстев. Манифести, статии, есета.1922-1939

Това е книга на един от редките интелектуалци в българската култура. Почти неотстъпно избутван в периферията, Кирил Кръстев всъщност винаги е в центъра на актуалното - с ренесансов усет към жизнеността и пълнотата на онова, което става: в литературата, изкуството, културата, битието. Български космополит от Ямбол и света, от 20-те години почти до края на ХХ век.
Този том е замислен като първи от издание с цялостното творчество на К. Кръстев. Включва авангардистките му манифести, голяма част от статиите и есетата, книгите му от 1922 до 1939 г.: текстовете от „Неблагодарност” до „Последният Париж” - в шеметната им многопосочност и въодушевяваща лекота.

Национална научна конференция "Amarcord. Споменът и спомнянето в българската литература за деца."

Александра Антонова, Росица Чернокожева Институт за литература - БАН. Събития

Национална научна конференция "Amarcord. Споменът и спомнянето в българската литература за деца."

На 16 юни в Заседателната зала на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” се състоя Национална научна конференция на тема „Amarcord. Споменът и спомнянето в българската литература за деца”. Конференцията бе организирана от направление „Нова и съвременна българска литература” към Института за литература – БАН и привлече участници от водещите учебни и научни звена в страната – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Югозападен университет „Неофит Рилски”.

Представяне на книгата на Пламен Антов – „Граници на забавяне”

Институт за литература. Събития

Граници на забавяне от Пламен Антов

На 31 март във фоайето на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” се състоя представяне на новата книга с разкази на Пламен Антов – „Граници на забавяне”, реализирана от издателска къща „Жанет”45. Представянето откри проф. Боряна Христова, директор на НБКМ. „Както сочи заглавието, тази книга трябва да се възприема бавно. С нея донякъде авторът се противопоставя на „бързата” литература – това е една много бавна проза, толкова бавна, че дори собствената й поява е един прекалено драматичен акт, който тя би предпочела да си спести.”

Национално честване с научна конференция "Просветни идеи през Българското възраждане"

Александра Антонова, Институт за литература - БАН. Събития

Национално честване с научна конференция "Просветни идеи през Българското възраждане"

На 23 юни 2014г., в Големия салон на БАН се откри тържествено Националното честване с научна конференция „Просветни идеи през българското Възраждане” под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Маргарита Попова. Честването е посветено на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките, а организатор е Институтът за литература при БАН. В честването взеха участие учени от Института за литература, от Института за български език “Проф. Л. Андрейчин”, от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Този форум е свързан със създаването на Българското книжовно дружество и отрази усилията на възрожденската интелигенция за изграждане на новобългарската просвета през XIX век. През 2014 г. се навършват 190 г. от появата на първия български учебник - “Буквар с различни поучения” на д-р Петър Берон, също и 150 г. от рождението на Петър Оджаков и др. възрожденци просветители. Тези годишнини станаха повод да се проследи пътят на просветните идеи през XIX в., да се очертае тяхната характерология, да се набележат личностите и дейностите, осъществили Българското национално и културно възраждане.

Престижна стипендия за докторант от Института за литература

Институт за литература. Събития

МИНИСТЪР КЛИСАРОВА И Н.ПР. ПОСЛАНИКЪТ НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ Г-ЖА ВИКЬОР ВРЪЧИХА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМА BG09 ,,ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО”

Александър Феодоров, редовен докторант в Института за литература към БАН, е един от общо 48-те българи, които са одобрени и получиха финансиране за участие в обучения, краткосрочна преподавателска или научна работа в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Средствата се отпускат по програмата „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, която има за цел да засили сътрудничеството и обмяната на опит между България и страните от Европейското икономическо пространство

Представяне на сборника 'Светци и свети места на Балканите'.

Институт за литература. Събития

Представяне на сборника 'Светци и свети места на Балканите'. Материали от международната конференция, София 14-16 юни 2012 г.

На 19 март 2014 г. от 17.30 ч. в Националната библиотека бяха представени бр. 47 и 48 на списанието „Старобългарска литература“, издание на издателския център „Боян Пенев“ на Института за литература към БАН. Те съдържат доклади от Международната конференция „Светци и свети места на Балканите“, София 12-14 юни 2012 г.,

Карта Map

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: