Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova

Видео
Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova

„Християнските ценности в българската литература за деца“

Видео
Християнските ценности в българската литература за деца

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на Н. Аретов

Видео
Култура, идентичности, съмнения

ПОКАНА
за участие в национална научна конференция на тема
„Изкуствата: сблъсък и континуитет“

Уважаеми колеги,

Катедра „Теория и история на литературата“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление „Теория на литературата“ към Института за литература при БАН възстановяват прекъснатата за кратко добра традиция да организират съвместно национални научни конференции. След успешния опит от четирите предишни конференции („Извънлитературното“ – 2010 и 2011, „Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов“ – 2012, „Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Димитър Аврамов, Атанас Натев“ – 2013, „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория“ – 2014) се обединихме около идеята в края на настоящата година да проведем национална конференция под наслова „Изкуствата: сблъсък и континуитет“.

Темата е колкото стара и разработвана, толкова и винаги отворена към многопосочни възможности за осъвременяване, за нови и неочаквани погледи към взаимоотношенията, взаимодействията, взаимните отрицания или допълвания и сливания между различните изкуства. В особено голяма степен това важи за днешното време, когато експерименталността в тази сфера познава изключителен размах, който прави проблематично, дори в известен смисъл неадекватно, мисленето на отделните изкуства в някакви техни предполагаеми строго установени граници.

Вярваме, че формулировката на темата, на която се спряхме, ще даде възможност на колеги с най-разнообразни интереси да се впишат в нея със своя избор на конкретен проблем и да предложат своя гледна точка.

Конференцията ще се състои на 30 ноември и 1 декември 2017 в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

Срокът за приемане на заявките за участие е 1 ноември 2017.

Продължителност на докладите: 20 минути.

Моля, темата на Вашия доклад, придружена със съвсем кратка анотация, да изпратите на следния електронен адрeс: literateor@gmail.com

Институтът за литература към БАН обявява Творческа работилница по проект „Литературата – творчество, познание, умение“

Институт за литература. Posted in Събития

Екип: доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Елка Димитрова, гл. ас. д-р Георги Господинов

Със специалното участие на писателя Георги Господинов

Проектът е разработван в рамките на програма на БАН „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“

Проектът е насочен към учениците от гимназиалния курс на среднообразователните училища. Целите му са да разшири техните литературни познания, да насърчи и развие уменията им за създаване на текст (художествен и интерпретативен), но преди всичко – да стимулира творческите им интереси и способности, да ги въведе в литературата като многообразна и интригуваща територия, и то по един увлекателен начин. Предвидени са дейности, свързани с различни литературни измерения – от творческото писане до критическата интерпретация, от влизането в ролята на литературния историк до изявата като литературен изследовател.

Творческата работилница ще се проведе на 3 и 4 юни 2017 (събота и неделя) от 10 до 16.30 ч. в конферентната зала на „Дом на учения“ (адрес: кв. „Гео Милев“, бул. „Шипченски проход“ 50). Най-удобен достъп – входът към комплекса на БАН от бул. „Шипченски проход“, в близост до завод „Електроника“ и Националното училище за танцово изкуство;

Записване – в Института за литература при БАН:

 • Тел: 02 971 70 56; 02 979 29 90
 • Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Срок за записване – 31 май 2017 г.

Курсът е безплатен и отворен за всички ученици в страната, които заявят желание в определения срок. Местата са ограничени. Учениците да носят свои творби за обсъждане.

Конкурс за присъждане на награда „ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

Институт за литература. Posted in Събития

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН
и
ПОЛСКИЯТ ИНСТИТУТ В СОФИЯ

обявяват конкурс за присъждане на награда

„ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

за млади български изследователи и преводачи

1. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ , учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София през 2017 година, се присъжда:

 • на млади български изследователи за принос към изучаването и популяризирането на полската литература и култура;
 • на млади български преводачи за значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори.

2. В конкурса могат да участват млади български изследователи и преводачи до 40 годишна възраст, независимо от местоживеенето им.

3. Мотивирани предложения за награждаване могат да правят академични и творчески институции и отделни лица.

4. Предложенията за награждаване се внасят за обсъждане в Института за литература към БАН и Полския институт в София.

5. Всяко предложение за награждаване трябва да съдържа:

 • СV на кандидата,
 • доказателства за постижения в областта на българо-полските културни отношения,
 • две аргументирани препоръки от специалисти в съответната област,
 • по преценка - други документи, доказващи приноса на кандидата.

6. При оценка на постиженията на кандидата се взема под внимание качеството на научните и/или научно-приложните постижения, както и приносите и отражението им в културата на двете страни.

7. Наградата се връчва във връзка с Деня на независимостта на Полша - 11 ноември.

8. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ представлява статуетка и почетна грамота, която удостоверява датата и повода, по който е присъдена.

9. Краен срок за подаване на документи: 30 септември 2017 г.

10. За допълнителна информация: тел. 0035929717056 – Институт за литература към БАН.

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

Институт за литература. Posted in Новости

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР
ЗА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ФОРМИРАНЕ У УЧЕНИЦИТЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ТЕКСТ С ОГЛЕД НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА 5. И 6. КЛАС

Институтът за литература при Българската академия на науките организира в рамките на своя проект „Литература и литературознание в училище“ квалификационен семинар за учители по български език и литература от цялата страна на тема: „Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите учебни програми за 5. и 6. клас“.

Ръководител на проекта и основен водещ на квалификационния семинар е проф. д.н. Александър Панов.

Продължителност на семинара – шестнайсет академични часа, разпределени в две занятия по осем часа.

Организация и условия за участие:

Семинарът се организира в областните градове съвместно с регионалните управления по образованието. След като се уточни подходяща дата (дати) за провеждането му, заинтересуваните учители по български език и литература подават заявка за включване до Института за литература при БАН с копие до регионалното управление по образованието.

Такса за участие в квалификационния семинар – 60 лв. В тази сума влизат учебни материали, които ще се предоставят на участниците.

Заявки се приемат на адрес:
Институт за литература при БАН
Гр. София, п.к. 1113
Бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
БУЛСТАТ: 000665509
МОЛ: доц. д-р Елка Трайкова – директор
Банкова сметка: BG82UNCR96603119903518
При Unicredit Булбанк, клон „Слатина“.

Анотация:

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, започна поетапно приемане на нови учебни програми. Учебното съдържание, предвидено в тях, понякога въвежда съвсем нови, непреподавани до момента теми, а понякога преструктурира работата по вече познати теми. Такъв е случаят с овладяването от учениците на комуникативни умения (програмите за целия прогимназиален курс), както и темата, свързана с уменията за общуване с научен текст, за извличане, систематизиране и използване на информация от урочна статия (програмата за 6. клас).

Безспорно, развиването на тези умения е една от най-важните задачи на предмета български език и литература. В същото време все още голяма част от преподавателите не са овладели в достатъчна степен съвременната методика, свързана с посочените проблеми. При работата за изграждане на комуникативни умения тази методика е разработена като цялостна система, базирана върху овладяване на дискурсивните техники за създаване на текст. Що се отнася до проблема за общуването с научен текст, както и за изграждането на умения за работа с информация, учителите от средните училища са изправени пред предизвикателството да преподават материал, с който досега не е работено систематично. Да не говорим, че формирането и на двата вида умения – тези за създаване на текст, както и тези за извличане, организиране и използване на информация от научен текст – не може да се постигне в рамките на ограничения брой часове за нови знания. Необходима е последователна и добре организирана работа не само през цялата учебна година, а по време на целия прогимназиален етап.

В отговор на тези нужди Институтът за литература при БАН организира квалификационен курс, предназначен основно за преподавателите в прогимназиалния етап (и особено за тези от тях, които през следващата учебна гоздина ще преподават в 5. и 6. клас) на тема „Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите учебни програми за 5. и 6. клас“. Курсът предлага цялостна, теоретично обоснована, система за работа, съдържаща богат набор от практически решения.

Програма:

I. Основни проблеми при изграждане на умения за създаване на текст.

1. Що е текст?

2. Основни характеристики на текста.

3. Текст и изказване.

4. Основни речеви действия и отношения.

5. Класификация на текстовете:

 • според основните речеви действия и отношения;
 • според използването им обществената практика;
 • според училищните програми.

6. Алгоритми за работа

 • Очертаване основните характеристики на текста.
 • Комуникативна ситуация на писмения текст.
 • Жанрова характеристика на създавания текст.
 • Задължителни фази при създаването на текст.
 • Алгоритми за работа при различните видове текст.

7. Особености на работата с някои видове текст, предвидени в учебните програми за 5. и 6. клас.

 • Текстове за влизане в контакт с дугите.
 • Текстове повествования.
 • Текстове описания.
 • Текстове разсъждения.

II. Извличане, разбиране и използване на информацията, съдържаща се в научен текст

1. Програмата по български език за 6 клас и проблемите за общуване с научен текст.

2. Текстът в научното общуване

 • Кое знание е научно?
 • Научният текст.
 • Термини.
 • Езикови особености на научния текст.

3. Урочната статия като научен текст

 • Задачи на урочната статия.
 • Основни елементи на урочната статия.
 • Как се прави определение?

4. Основните речеви действия в урочната статия

 • Описанието в урочната статия.
 • Повествованието в урочната статия.
 • Разсъждението в урочната статия.

5. Извличане и обработване на информацията, съдържаща се в урочната статия

 • Що е информация?
 • Информация и дезинформация.
 • Умения за работа с информация.
 • Информация и четене
 • Видове четене.
 • Основни читателски операции.
 • Организиране и обобщаване на информацията, съдържаща се в текста.

„1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома”

ПРЕДСТОЯЩО

На 11-13 май 2017 г. Институтът за литература в сътрудничество с Института по филология и журналистика на Тюменския държавен университет (Русия) и Департамента по хуманитарни науки на университета Салерно (Италия) ще проведе конференцията „1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома” [1917 г.: Литераторът и литературоведът: инженери, свидетели, жертви на исторически прелом/социален разпад].

Конференцията е етап от осъществяването на тристранния българско-полско-руски проект „Литераторът и литературоведът: самосъзнанието, геокултурната вариативност, границите на професията”. В рамките на проекта на 21-23 април 2016 г. бе проведена конференцията „Дмитрий Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор”, чийто домакин и основен организатор бе Институтът по специална и интеркултурна комуникация на Варшавския университет.

Линк към обява на външен сайт: http://www.ruthenia.ru

Линк към електронната страница на конференцията: https://sites.google.com

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.