Събития

Конференция 1917 г.: Литераторът и литературоведът: инженери, свидетели, жертви на исторически прелом/социален разпад

На 11-14 май в сградата на Института за литература се проведе конференцията "1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/ социального с